Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

TIK DU ŠEIMININKAI 0 2018-10-13 — 00:49

Niekas negali tarnauti dviem šeiminin­kams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai (Mt 6, 24).

Paklusnumą galime įgyti tik tikėdami, nes tokia yra žmogaus pri­gimtis. Pirma, mes visi esame nusidėjėliai ir jais būsime tol, kol ateis Jėzus. O nusidėjėliai negali būti paklusnūs. Antra, paklusti galime tik tikėdami todėl, kad būdami nusidėjėliais nesugebame išreikšti paklus­numo nepriklausydami nuo Dievo. Mes galime padaryti tik viena: išsi­žadėti savęs ir paklusti Jėzui Kristui.

Ką reiškia būti kontroliuojamam Dievo? Anksčiau aš maniau, kad mano gyvenimas gali būti kontroliuojamas trejopai. Man atrodė, kad mus gali valdyti arba Dievas, arba šėtonas, be to, galime kontroliuoti patys save. Dauguma jaunuolių, ypač paauglių, nori jaustis visiškai savarankiški ir nuo nieko nepriklausyti. Jie trokšta atsikratyti tėvų globos ir gyventi taip, kaip jie patys nori.

Aš gerokai nustebau, kai įsitikinau, jog iš tikrųjų pats savęs žmo­gus kontroliuoti negali. Mes galime būti tik dviejų jėgų valdžioje. Taigi belieka pasirinkti, kokiai jėgai mes paklusime. Jei Kristus nebūtų mūsų atpirkęs ant kryžiaus, dabar mus valdytų šėtonas, ir nebeturėtume jokio pasirinkimo. Bet kadangi Jėzus mirė ant kryžiaus, tai Dievas dabar gali suteikti mums ir kitą galimybę – galimybę paklusti Jo valiai.

Gyvenimas šėtono valdžioje prilygsta labiausiai apgailėtinai vergijai. O jei mūsų gyvenimui vadovauja Dievas, turime didžiausią laisvę. Bet nepaisant to, tai vis dėlto yra kontrolė. „Argi nežinote, kad, pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote: ar tai būtų nuodėmė, vedanti į mirtį, ar klusnumas, vedantis į teisumą. Ačiū Dievui, kad, buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti, ir, išvaduoti iš nuodėmės, tapote teisumo vergais“ (Rom 6, 16–18). Svarbiausia yra atsakyti į klausimą: ar aš esu nuodėmės ir šėtono vergas, ar Jėzaus tarnas. Kito pasirinkimo nebėra. Ir pats Jėzus kalba tik apie du šeimininkus, ir jūs negalite tuo pačiu metu tarnauti jiems abiems. Galima tarnauti tik vienam iš jų. Šiandien mums duodama galimybė patiems pasirinkti, kas vadovaus mūsų gyvenimui.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!