Tik įsivaizduokite!

Riso Hovelso liudijimas šiandien turėtų mesti mums iššūkį ir labiau įtikinti mus. Kas būtų, jei Dievo bažnyčia pakiltų susivienijusi ištvermingoje maldoje už tautas, vis dar sukaustytas tamsoje? Kas būtų, jei mes pasninkautume, melstumės ir drįstume prašyti išgelbėti mūsų brolius ir seseris, kurie dar nepažįsta Kristaus? Tai milžiniškas prašymas, bet argi mes netarnaujame galingam Dievui?

Tik įsivaizduokite, kas nutiktų, jei mes vėl pradėtume gilintis į Dievo Žodį, atidėję visus nesutarimus, nusižeminę širdimi ir vieningai melsdami, kad darbas vyktų, kol Dievas atsakys! Kas nutiktų, jei, užuot kalbėję vieni apie kitus, mes skirtume laiko maldai vieniems už kitus – jei reikia, net per naktį, – kad pamatytume išgijimą ir pergalę? Įsivaizduokite, kiek daug stebuklų šiandien pamatytume savo gyvenime!

Knygoje „Dangaus buveinėse“ Elena Vait pataria: „Malda yra iš anksto nulemta priemonė į sėkmę. Kreipimaisi, prašymai, maldavimai kartu su kitais išjudina žmones ir padeda valdyti tautų santykius. Tačiau maldos išjudina dangų.“

Dievas ieško tarpininkų. Jis ieško žmonių, kurie išdrįstų tarpininkauti už Jo šalį (žr. Ezechielio 22, 30). Mūsų gali būti vos vienas ar du, bet kiekvienas atliekame svarbų vaidmenį šiame didžiame tarpininkavimo darbe.

E. M. Boundsas rašo:
„Mes nuolat stengiamės, veržiamės sukurti naujus metodus, naujus planus, naujas organizacijas, kad Bažnyčia darytų pažangą ir užtikrintume sėkmingą Evangelijos plitimą. Eidami šia kryptimi, mes kartais pamirštame žmogų, jis pradingsta kažkur planuose ar organizacijoje. Dievo planas yra pasinaudoti žmogumi, daugiausia juo, o ne kuo nors kitu. Žmonės yra Dievo metodas. Bažnyčia ieško geresnių metodų; Dievas ieško geresnių žmonių…

Šiandien Bažnyčiai reikia ne daugiau ar geresnės technikos, ne naujų organizacijų ar daugiau naujoviškų metodų, bet žmonių, kuriuos gali panaudoti Šventoji Dvasia, – maldos žmonių, galingų maldoje žmonių.“

Mums reikia didesnės vizijos maldoje. Mums reikia Dievo vizijos! Melskimės ir drįskime prašyti daugiau Dievo šlovės, kad Evangelija pasklistų po pasaulį į visas tautas, kad ateitų Jėzus!

Melody Mason