Tikėjimas ir galia arba tikėjimas ir ženklai (Deividas Vanagas)

„…Kurie įtikės, tuos lydės ženklai…” (Mk 16, 17-18). Ar tu norėtum, kad šie ženklai lydėtų tavo tikėjimą? O kaip tau atrodo, kuris iš šių pateiktų ženklų yra pats geriausias, svarbiausias arba kurio labiausiai tu norėtumei? …. O kodėl norėtumei, kad šie ženklai lydėtų tavo tikėjimą? Ką tai galėtų ar turėtų pakeisti tavo gyvenime?…. O ką tai pakeistų tų žmonių gyvenime, kurie yra šalia tavęs?…. O kas pasikeistų tavo bažnyčios gyvenime, jei būtų matoma tokia galia ir tokie ženklai?… Kas pasikeistų tave supančios visuomenės gyvenime? Ar dėl to atsirastų daugiau tikinčių žmonių?…. Ką Jėzaus pažadas apie Dvasios galią ir ženklus reiškia pirmiesiems Jėzaus mokiniams ir ypatingai apaštalams, kurie pirmieji buvo gavę pavedimą nešti Evangeliją į visą pasaulį?
Šiame pamoksle bus ieškoma atsakymų į visus šiuos klausimus…

Tikėjimas ir galia arba tikėjimas ir ženklai (2015-09-26) by Adventistai Kaune on Mixcloud