Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

TIKĖJIMAS – TAI DOVANA 0 2018-09-01 — 00:00

Dėl man suteiktos malonės aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotąjį tikėjimo mastą (Rom 12, 3).

Aš užaugau pamokslininko šeimoje. Iš mamos spintelės mano tėvas dažnai paimdavo du matavimui skirtus puodelius – vieną ma­žesnį, kitą didesnį. Per pamokslą jis pastatydavo juos ant sakyklos ir tardavo: „Tarkime, kad ir jums, ir man Dievas atseikėjo tikėjimą. Man Jis atseikėjo štai šituo saiku, o jums – tuo. Kaip jūs manote, – ar tai teisinga, ar ne?“ Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievas kiek­vienam davė tikėjimo laipsnį, saiką, t. y., kiekvienam davė sugebėjimą tikėti nematomais dalykais.

Tačiau toks tikėjimas dar negarantuoja išgelbėjimo. Nes jeigu norime turėti išgelbėjimą nešantį tikėjimą, neužtenka turėti tik tai, ką Dievas pradžioje davė. Knygoje „Ugdymas“, Prana­šystės Dvasia tai labai gerai paaiškina: „Tikėjimas, įgalinantis mus priimti Dievo dovaną, jau pats yra dovana, kurios tam tikras kiekis suteikiamas kiekvienam žmogui. Tikėjimas auga priklausomai nuo to, kiek pritaikome Dievo Žodį. Kad stiprintume tikėjimą, turime dažnai jį susieti su Žodžiu“ (295p.).

Ar nebuvo jums kada nors pasirodę, kad ugdyti tikėjimą reiškia stengtis jėga gauti Dievo atsakymus į jūsų prašymus, primygtinai reikalauti, kad Jis įvykdytų savo pažadus, kuriais jūs paprasčiausiai galėjote tikėti arba netikėti. Ar jums kada nors teko girdėti, kad tikėji­mas – tai šuolis į nežinomybę ir kartu viltis, kad Dievas padės laimingai pasiekti žemę? Tai nėra visiškai teisinga. Anot Šventojo Rašto, ugdyti tikėjimą – tai kuo dažniau klausytis Dievo Žodžio. „Tikėjimas iš klausymo, klausymas – kai skelbiamas Kristaus Žodis“ (Rom 10, 17).

Kas vyksta, kai mes klausomės Dievo Žodžio? Mes susiduriame su didžia Asmenybe – Biblijos Vyru. Visoje Biblijoje, kiekvienoje jos knygoje sutinkame Vyrą, kurio vardas Jėzus. Norėdami daugiau apie Jį sužinoti, mes su Juo užmezgame santykius, kurie užtikrina mums išgelbėjimą. Tikrasis tikėjimas atsiranda iš bendravimo tikint. Negali būti tikrojo tikėjimo, jei nėra tikrojo bendravimo. Tikėjimas visada su­sijęs su dviem asmenimis, kurie vienas kitu pasitiki. Kai bendraudami su Jėzumi per Jo Žodį patiriame Jo meilę, savaime atsiranda ir tikė­jimas Juo.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!