Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

TIKRASIS PAKLUSNUMAS 0 2018-10-15 — 00:55

Argi nežinote, kad, pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote: ar tai būtų nuodėmė, vedanti į mirtį, ar klusnumas, vedantis į teisumą (Rom 6, 16).

„Kiekviena siela, kuri nesutinka atsiduoti Dievui, yra valdoma kitos jėgos. Ji nepriklauso sau. Ji gali kalbėti apie laisvę, bet kenčia sunkiausią vergiją. […] Nors žmogus pataikauja sau tvirtindamas, kad vadovaujasi savo nuovoka, jis paklūsta tamsos kunigaikščio valiai“ (Su meile iš Dangaus, 432p.). „Tačiau jeigu nepasiduodame Kristaus valdžiai, mus valdys piktasis. Mes neišvengiamai priklausome vienai iš didžiųjų jėgų, kurios grumiasi dėl viešpatavimo pasaulyje (ten pat, 293p.).

Kiekvieną šio pasaulio žmogų, kiekvieną bažnyčios narį, valdo arba Dievas, arba šėtonas. Pasirinkę tikėjimu pagrįstus santykius su Dievu, leidžiame Jam nuspręsti, kuriuo keliu eisime, ir nepaisant mūsų padarytų klaidų, tas kelias visada veda aukštyn. O jeigu mes nepasi­renkame bendravimo su Dievu (deja, dauguma bažnyčios narių tokių santykių kaip tik ir neturi), tada šėtonas rodo mums kelią, ir nepaisant mūsų nuveiktų gerų darbų, tas kelias veda žemyn.

Galutinis Dievo tikslas – ne tik rodyti mums mūsų gyvenimo kelią, bet ir paskatinti mus taip su Juo bendrauti, kad Jis galėtų nuolat mums vadovauti. Jei patys norėsime, įgysime visišką Jo globą. Tada mums vadovaus Šventoji Dvasia, ir Jos vadovaujami tikrai sugebėsime pa­klusti Dievui!

Šėtonas labai stengiasi, kad mes neateitume pas Jėzų. Jis bijo, kad Jėzus neparodytų mums tikrojo gyvenimo kelio, kol šėtonas dar nėra pasiekęs savo tikslo. Pagrindinis jo tikslas – sustiprinti savo įtaką mums ir visiškai užvaldyti mūsų sielą. Putos ant lūpų ir traukuliai – ne vieninteliai požymiai, liudijantys, kad žmogus pateko šėtono valdžion. Kristaus laikų fariziejams vadovavo ta pati piktoji dvasia, kaip ir šventykloje buvusiam demono apsėstajam.

Kai suprantame, jog gyvename nuodėmėje ir sutinkame, kad Die­vas mums vadovautų, Jis suteikia mums paklusnumą – paklusnumą, kuris įgyjamas tik tikėjimu. Vienintelis kelias, kuriuo eidami galime įgyti tikrąjį paklusnumą Dievui – būti Jo valdžioje.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!