Tvirtas Pagrindas

Gegužės 26-28 dienomis vyko renginys – Tvirtas Pagrindas, kuriame iš visos Lietuvos suvažiavęs jaunimas dalyvavo tikėjimą ir bendravimą stiprinančiuose veiklose. Jaunimas susirinko sodyboje Žvirblaičių kaime, kur klausėsi paskaitų, diskutavo, meldėsi vieni už kitus, giedojo giesmes ir kitaip stiprino vieni kitų tikėjimą ir pasitikėjimą Kristumi.

Sabatos dieną atvyko ir prie stovyklos pamaldų prisijungė Tauragės bei Plungės bendruomenės. Su didžiu džiaugsmu stebėjome ilgai lauktą įvykį, kaip tikėjimo brolis priimdamas įžadus, o vėliau ir krikštą tapo Septintosios Dienos Adventistų Bažnyčios dalimi.

Kaip pridera Sabatai, jaunimas ilsėjosi, pasivaikščiojo iki ežero ir pasisėdėjo prie jo, besidžiaugiant Dievo kūrinija, užbaigiant reikmių išsakymu ir malda Viešpačiui.

Jaunimas nuvyko ir į šalimai esančius Telšius, evangelizacijai. Kalbino žmones, kvietė dalyvauti įvairiuose žaidimuose, kurių pagalba skelbė Telšiškiams gerąją žinią.