Vaikščiojimas su Dievu maldoje

I dalis

Taip išsipildė Rašto posakis: „Abraomas patikėjo Dievu, ir tai buvo jam įskaityta teisumu, o jis pramintas Dievo bičiuliu.“ (Jokūbo 2, 23)

Mes su Valerija esame geriausios draugės maždaug nuo septynerių metų. Mes ne tik kartu užaugome, bet ir suaugusios kurį laiką gyvenome kartu, keliavome, dalyvavome misionieriškoje veikloje, kartu juokėmės ir kartu verkėme. Mudvi gerai pažįstame viena kitą. Kai Valerija pažvelgia į mane, aš gan dažnai atspėju, ką ji galvoja. Panašiai būna, ir kai aš pažiūriu į ją.

Dabar mus skiria atstumas, bet mūsų draugystė išliko stipri. Mes dažnai kalbamės, kartais net kasdien ir, žinoma, mums nereikia jokių ilgų įžangų. Mudvi akimirksniu atpažįstame viena kitos balsą ir iš karto imame lieti širdį, pradėdamos nuo to, kuo baigėme paskutinį pokalbį. Kai būna sunku, dalijamės viena kitos skausmu, kai džiūgaujame, dalijamės džiaugsmu. Kartu patyrėme ir gerų, ir sunkių dalykų, ir aš nebijau, kad Valerija nutrauks mūsų draugystę, jei pasakyčiau ar padaryčiau ką nors ne taip.

Tokie turėtų būti ir mūsų santykiai su Dievu. Jis nori būti su mumis per savo Dvasią. Jis nori dalyvauti mūsų kasdieniame gyvenime! Jei mes artimai Jį pažįstame, kai meldžiamės, mums nereikia jokio prisistatymo. Jis iškart atpažįsta mūsų balsą, o mes – Jo. Ir mes iš karto išliejame Jam tai, kas guli ant širdies, pradėdami ten, kur baigėme, pastarąjį kartą melsdamiesi. Jei dėl ko nors jaudinamės, nedelsiant Jam apie tai pasakome. Jei dėl ko nors nesutariame su Juo, atvirai išsikalbame. Jei mums liūdna, išsiverkiame Jam ant peties. Nėra ko bijoti, kad Jis nusigręš nuo mūsų ir nueis šalin!

Kaip ir geriausi draugai, kasdien bendraudami mes galime skaityti Jam iš akių. 32-­tos psalmės 8-­oje eilutėje parašyta: „Viešpats sako: ‘Mokysiu tave ir rodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti; patarsiu tau, lydėdamas tave akimis.‘“ Būdami parduotuvėje galime paimti ką nors, ko neturėtume pirkti. Tuo metu mes neklūpime ant kelių ir nesimeldžiame, bet kadangi kasdien praleidžiame daug laiko su Jo Žodžiu, iškart pastebėsime nepritarimą Jo akyse: „Nepirk to. Tau to nereikia!“ Arba pamačius ką nors bėdoje, Jo akys pasakys mums: „Taip! Jai reikia tavo padrąsinimo! Eik ir pasikalbėk su ja.“

Melody Mason