Vaikų mokytojų mokymai Kaune

Mūsų naujienos 2011-03-02

Kartą, Amerikoje, adventistų pastorius išgirdo iš savo sūnaus mintį apie tai, kad jo tėvas rūpinasi, kad bažnyčios žmonės būtų danguje, o jo vaikas liktų be dangaus. Jo tėvas, pastorius, susimąstė, ir ėmė svarstyti, kad elgėsi neteisingai apleisdamas savo  šeimą ir tarnaudamas vien bažnyčioje. Jis mąstė, kūrė ir išmėgino savo dvasinio

užimtumo programas, įtraukdamas savo šeimos narius, bažnyčios šeimos narius, kad nė vienas iš šeimos narių neliktų pamirštas. Vėliau, jo tarnaujamoje bažnyčioje vyko puikūs rezultatai. Bažnyčia stipriai pagyvėjo, šeimos narių tarpusavio santykiai ir dvasingumas sustiprėjo. Apie tai išgirdo kitų didmiesčių Adventistų bendruomenės. Jiems buvo parūpinta visa aprašyta programa ir jie įgyvendino tai savo bendruomenėse. Rezultatų gausa pasiekė dar toliau – Generalinę Konferenciją. Tokiu būdu buvo pasiūlyta dalintis šia idėja visame pasaulyje. 2009 m. aplankė ir mūsų Lietuvą.

Praėjusį savaitgalį, 2011 m. vasario 26-27 d., Kaune, vyko šios idėjos apmokymas tiems, kurie suinteresuoti mokyti šeimas ir vesti juos į gilesnį tarpusavio santykius bei į

gilesnius dvasinius santykius su Viešpačiu. Buvo suvažiavę apie 40 dalyvių iš įvairių Lietuvos adventistų bendruomenių. Pagrindinė lektorė, olandė, Clair Sanches-Schutte, tarnaujanti Trans-europinėje divizijoje, Anglija. Jai talkino Inga Jankuvienė, „Dangaus Vaikai“ Lietuvoje pagrindinė įkūrėja. Šioje tarnystėje jai daug padėjo jos vyras Linas, bei kolegos Lidija ir Gintaras Nekiai. Pamenu pasakytus Ingos žodžius praėjusį savaitgalį visiems dalyviams: „planavimuose su Dievu jūsų gyvenime lauks didesni patyrimai“. Mes buvome skatinami gerai suplanuoti šią tarnystę šeimoms – vaikams ir jų tėvams.

Pamenu momentus, kai visi kartu garsiai kartodavome „Dangaus Vaikai“ viziją ir misiją. Vizija –”Teišsipildo Dievo svajonės, kurias Jis deda į Savo vaikus”; misija– “Kiekvienas vaikas yra Jėzaus Kristaus sekėjas jau šiandien!” Tad tegu pasilieka kiekvienam skaitytojui šie žodžiai pamąstymui.

Daugiau apie šią tarnystę vaikams, įtraukiant ir jų tėvelius, galite rasti čia:

JAV – http://www.kidsindiscipleship.org

Anglija – http://www.ted-adventist.org/resources/cm.htm

Nuotraukas iš šios programos žiūrėkite čia.

Straipsnis paimtas iš www.siauraskelias.lt