VALDIEČIŲ LIUDIJIMAS

Bet Danielius apsisprendė nesiteršti karaliaus stalo valgiais ir vynu, todėl paprašė rūmų vyriausiąjį pareigūną leisti jam nesusiteršti. (Danieliaus knyga 1, 8)

Savo knygoje „Tiesa ar propaganda?“ mano velionis draugas ir kolega, pastorius Džordžas Vandemanas (George Vandeman), dalyvaudavęs mūsų televizijos laidoje „Parašyta“, papasakojo šią stulbinančią istoriją.

Prieš daugelį metų vienas pastorius su grupe jaunų žmonių leidosi į turistinę kelionę su gidu po valdiečių slėnius Italijos Piedmonto regione. Vieną vakarą susėdę aplink laužą jie giedojo ir pasakojo misionieriškas istorijas. Prie jų prisiartino keli valdiečiai ir klausydamiesi stovėjo tamsoje. Šių jaunuolių liudijimai bei giesmės apie Kristaus antrąjį atėjimą sujaudino jų širdis.

Kai giesmės ir pasakojimai baigėsi, valdiečių vyresnysis įžengė į laužo šviesą ir tarė: „Tęskite mūsų darbus! Mes, valdiečiai, didžiuojamės savo praeitim. Mes didžiuojamės savo tautos istorija – aukštai šiuose kalnuose ir žemai šiuose slėniuose jie kovojo, kad išsaugotų tiesos šviesą. […] Tai mūsų didysis praeities paveldas. Tačiau mes tikrai neturime ateities. Mes apleidome mokymus, kuriais kitados tikėjome. Liūdniausia, kad mes nebežengiame drąsiai į ateitį. Jūs turite tęsti mūsų darbus!“

Šimtmečių šauksmas laiko koridoriais ataidi mūsų ausyse jau šią akimirką. Kažkas turi tęsti. Kažkas turi nešti tie­sos deglą. Kažkas turi ištikimai saugoti tiesą, už kurią numirė Kristus. Kažkas turi budėti, kol Jis ateis.

Dievas ieško žmonių, kurie būtų tvirti kaip Danielius, apsisprendęs savo širdyje tarnauti Viešpačiui. Apsispręsti, vadinasi, nutarti, pasirinkti, pasiryžti. Širdis – biblinė apsisprendimo vieta. Danielius apsisprendė nenusižengti savo sąžinei. Jis pasiryžo neliūdinti Dievo jokioje savo gyvenimo srityje. Kompromisas veda į dvasinę nelaimę. Danielius laikė aukštai iškėlęs tiesos fakelą. Jis be kompromisų stojo už tiesą.

Dievas įvertino Danieliaus ištikimybę. Karaliai bei imperijos iškilo ir žlugo, o Danielius stovėjo tvirtai. Jo liudiji­mas ataidi per amžių amžius. Laikykite aukštai iškėlę tiesos deglą. Te jūsų kartos ausyse skamba to seno valdiečių vyresniojo žodžiai: „Jūs turite tęsti.“ Ir mes nedrįstame suklupti.

Markas Finlis