Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

VELNIAS YRA MELAGIS 0 2019-02-16 — 00:50

Tad jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi (Jn 8, 36).

Šiomis paskutinėmis dienomis šėtonas užgriuvo mūsų pa­saulį su nauja, vis didėjančia jėga. Žinodamas, kad laikas yra trumpas, jis naudoja visas savo gudrybes, kad suvedžiotų Dievo tautą bei visą pasaulį. Antgamtiniai reiškiniai yra vienas jo klastingiausių suvedžiojimo būdų. Milijonus žmonių jis patraukia pas­kui save, veikdamas jų jausmus bei mintis visokiausiais nepapras­tais, neeiliniais reiškiniais. Tik nedaugelis yra pasirengę netikėti savo jausmais ir likti ištikimais Dievo Žodžiui, nepriklausomai nuo išorinių antgamtinių jėgų veiksmų.

Nuo pat pradžios įtikinęs Ievą, kad ji nemirs, šėtonas nau­doja vieną stipriausių ginklų – teiginį, kad mirties visai nėra. Ka­dangi žmonės nenori mirti, jie noriai tiki šiais žodžiais. Tai suteikia šėtonui galimybę valdyti jų gyvenimus.

Jis naudoja dar vieną meistrišką būdą. Jis mums teigia, kad mes galime gyventi kaip norime, t. y., kad nuodėmė nieko nereiš­kia. Nuo pat pradžių jis įteiginėjo žmonėms, kad Dievo Įstatymo vykdyti nebūtina. Šėtonas ateina pas žmogų ir sako: „Daryk viską, kas tau atrodo gerai.“ Vietoj amžinybės jis pasiūlo trumpalaikius malonumus, ir milijonai žmonių nedvejodami tą pasiūlymą priima. Ateina jis ir į bažnyčią, tardamas: „Dievo Įstatymas yra per daug sunkus, per daug sudėtingas, per daug plačios apimties. Mes niekada negalėsime jo įvykdyti. Tik tikėkite, kad Jėzaus kraujas nuplauna visas nuodėmes. Darykite tai, kas geriausia, kad būtu­mėte gerais žmonėmis ir šito pakaks.“

Kristus siūlo mums kitokį gyvenimą. Jis nori, kad mes numa­rintume savąjį „aš“. Jis mums siūlo savo Dvasią, kuri, būdama mumyse, mus valdytų ir sergėtų nuo nusidėjimų. Evangelijoje pagal Joną (8, 31) yra Jėzaus pažadas, sakantis, kad jei mes būsime Jo meilėje bei tiesoje, tai tiesa mus padarys laisvus. Jėzus sakė, kad kiekvienas, kuris daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Laisvė, kurią duoda Jėzus, yra laisvė iš nuodėmės vergijos bei šėtono poveikio.

Spiritizmas nėra vien tik tolimos ateities problema. Visi vieno­kiu ar kitokiu būdu susidursime su jo išraiškomis. Mūsų proto priešas neužvaldys tik tada, jei Jėzus mus išlaisvins ir saugos šioje laisvėje. Už šėtoną stipresnis yra tik Jėzus, kurio balsas gali liepti šėtonui pasišalinti, ir šis privalo paklusti. Būtent Jėzus yra saugioji mūsų priebėga šiomis siaubingomis dienomis.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!