Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

VIDlNIS DIEVO VEIKIMAS 0 2018-11-09 — 00:39

Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nesivaldymo (Mt 23, 25).

Daugelis iš mūsų mėgina apsivalyti greičiau išore nei vidumi ir tai yra mūsų problema. Jėzaus laikais Jis sakė fariziejams, jog pirmiausia būtina išvalyti taurės ar dubens vidų, tačiau Jis nesa­kė, kad pirmiausia reikia valyti vidų, o tik vėliau išorę. Naujas kū­rinys – tai buvimo Kristuje rezultatas. Dauguma mūsų ištisus metus praleidžia bergždžiai bandydami tapti naujais kūriniais ir atsinaujinti iš išorės, tačiau mes dedame mažai pastangų arba visai nesistengiame gyventi Kristuje.

1-e Jono laiške (3, 6) pasakyta: „Kas tik gyvena Jame tas nedaro nuodėmių.“ Čia aiškiai nurodyta priežastis ir pasekmė. Kai jums atrodo, ar mes turime dėti pastangas, kad gyventume Jame ar kad nenusidėtume? Dauguma mūsų, užuot pasišventę, kad gyventų Jame, savo laiką bei jėgas eikvoja tam, kad nenusidėtų. Kai kurie žmonės sako, jog šis tekstas byloja mums apie įpras­tinę nuodėmę. Kada gi nuodėmė tampa įprastine? Ar kai nuside­dame kartą per metus, ar dukart per savaitę? Sunku konkrečiai pasakyti, kada nuodėmė tampa įpročiu.

„Jei mes gyvename Kristuje, jei mūsų širdyse yra Dievo meilė, tai mūsų jausmai, mūsų mintys, mūsų tikslai, mūsų veiksmai atitiks Dievo valią, kuri yra išreikšta Jo šventajame Įstatyme“ (Kelias pas Kristų, 62 p.). Atkreipkite dėmesį į šią mintį. Mūsų jausmai, mūsų mintys, mūsų tikslai – viskas, o ne tik veiksmai bus suderinti su Dievo valia. Bet tai įvyks tik tuomet, kai mes gyvensime Kristuje, o Jo meilė gyvens mumyse!

Manau, kad jūs esate girdėję sakant: „Jau dvidešimt metų nebegeriu alkoholinių gėrimų, tačiau negeriantis jaučiuosi tik tris dienas.“ Jeigu pasiliekame Kristuje, mūsų jausmai, lygiai kaip ir veiksmai, derinsis su Dievo valia. Dievas nesuteikia pergalę pasikeitus tik išoriniam elgesiui, jei nepasikeis mūsų jausmai, mintys bei tikslai, t. y. mūsų vidus. Dievas veikia žmogaus viduje. Sunku paklusti bei įveikti pagundas, jei mūsų jausmai, mintys ir siekiai atitinka Dievo valią? Ne. Žmogui, kuris pasilieka Kristuje, tai natūralus dalykas.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!