Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

VIEN INFORMACIJOS NEPAKANKA 0 2019-10-12 — 00:39

Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per Mane“ (Jn 14, 6).

Dauguma septintosios dienos adventistų nejaučia pavojaus patekti į tuos šėtoniškus spąstus, apie kuriuos tiek daug kalbama pastaruoju metu. Yra žmonių, kurie buvo susidūrę su mirtimi, tačiau liko gyvi ir teigia, jog po mirties jie pabuvojo danguje. Yra žmonių, kurie pasakoja apie save, neva jie gyveno žemėje prieš šimtus metų. Žinodami tai bei suprasdami, kas už viso to slepiasi, mes galime būti tikri, kad niekada nebūsime apgauti.

Detaliai nagrinėjant šį klausimą, būtina pripažinti, kad Dievo Žodis duotas mažiausiai dėl dviejų priežasčių: 1. Dievo Žodis moko tiesos. Jėzus sakė: „Tavo Žodis yra tiesa“ (Jn 17, 17). 2. Raštas duotas dar ir tam, kad per jį žmonės ateitų pas Jėzų ir turėtų Jame gyvenimą.

Šias dvi priežastis galima suformuoti ir kitaip: 1. Biblija – tai informacija; 2. Biblija veda į bendravimą su Dievu.

Galima puikiai išmanyti Biblijos mokslą, mintinai žinoti daugybę Šventojo Rašto tekstų ir būti apgautiems šėtono dėl to, kad Biblijos pagalba neįgyjame tvirto ryšio su Jėzumi. Pagrindinis Šventojo Rašto tikslas – atvesti žmones į bendravimą su Viešpačiu Jėzumi Kris­tumi ir pagrįstus Biblijos žinojimu santykius su Juo.

Kartą Elena Vait davė patarimą, kaip nustatyti, ar mes būsime tarp šėtono apgautųjų, ar ne. „Sielvarto laikui Dievo tauta turi ruoštis jau dabar. Kiekvienas turi praeiti šitą pasiruošimą. Visi turi būti: 1. Apsirengę Kristaus teisumu (atkreipkime dėmesį į nuoseklumo svarbą); 2. Tvirti tiesoje, kas neleis jiems sumaišyti šėtono apgaulės su tikru Dievo jėgos pasireiškimu“ (Review and Herald, 1889 12 24).

Kasdien reikia savęs klausti:

– Ar šiandien turime asmeninį ryšį su Jėzumi.

– Ar pašvenčiame tylias ryto valandas Dievui, Jo Žodžiui bei maldai?

Ateis laikas, kai žmonės, kurie yra susipažinę su Biblijos moky­mais, vis dėlto bus apgauti, jei neturės tarpusavio santykių su Jėzumi. Vien Biblijos žinojimo nepakanka. Kad būtume tvirti šiomis pasku­tinėmis dienomis, būtina gyvai bendrauti su Viešpačiu Jėzumi, įsitvir­tinus Biblijos tiesų žinojime.

Morisas L.Vendenas

 

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!