VIEŠPATIE, GELBĖK!

Jis jiems tarė: „Ko jūs tokie bailūs, mažatikiai?“ Paskui atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą, ir pasidarė visiškai ramu (Mt 8, 26).

Kristaus mokymų esmė – tai paklusnumo Dievui būtinybė. Ne­atsidavęs Dievui žmogus nesupras, kaip paklusnumas ir pergalė gali būti pasiekti savaime. Ko gero tai ir paaiškina, kodėl mums taip sunku suprasti ar paklusnumas yra natūralus dalykas, ar tai yra valingų žmogaus pastangų rezultatas. Krikščionis, manantis, kad paklusnumas pasiekiamas verčiant save paklusti, pats dar nepakluso Dievui. Tas, kuris atsidavė Dievui ir suvokia savo bejė­giškumą paklusnumo Jam aspektu, pradeda savaime Jam paklusti.

Kadangi atsidavimas Dievui yra Kristaus mokymų esmė, tikrasis paklusnumas vyksta tik per tikėjimą.

Skęstantys audringoje jūroje mokiniai nesakė: „Viešpatie, pa­dėk“. Jie suriko: „Viešpatie, gelbėk!“ Krikščionis, kuris pakelia akis į dangų sakydamas: „Viešpatie, man reikia Tavo pagalbos“, parodo, jog nevisiškai pasikliauja Dievu. Jei aš kreipčiausi į jus prašydamas padėti man nušienauti pievą, o jūs, kaip draugai, sutiktumėte, ar tai reikštų tarsi aš būčiau pasakęs: „Štai pieva, štai čia dalgis, o aš gulsiuosi į hamaką ir ilsėsiuosi?“ Ką reiškia „padėti“? Argi tai nereiš­kia, kad dirbsime kartu? Dalį darbo padarysiu aš, o kitą dalį – jūs. Faktiškai „padėti“ reiškia, kad žmogus, kuriam padedama, atlieka didesnę darbo dalį, o padedantysis – mažesnę.

Kai žmogus grimzta į bedugnę, jis nešaukia: „Dieve, padėk man!“, bet rėkia: „Dieve, gelbėk mane!“ Ką gi tai reiškia? Tai reiškia: „Viešpatie, aš esu bejėgis. Padaryk viską dėl manęs.“ Kai Petras skendo, jis suriko: „Viešpatie, gelbėk, žūstam“. Evangelijoje pagal Matą (13, 45–46) yra užrašyti Kristaus žodžiai apie didžios vertės perlą. Jėzus pabrėžė, jog norint jį įsigyti, reikia viską parduoti. Evangelijoje pagal Luką (14, 33) sakoma, kad mes negalime būti Jo mokiniai, jei neatsisakome visko, ką turime. Anot visų keturių Evangelijų, kai Jėzus kalba apie kryžių, Jis jį vaizduoja kaip mūsų kryžių, duodamas suprasti, kad mums būtina numirti savajam „aš“. Pirmiau nei suvoksime, ką reiškia tikrasis pasišventimas, paklusnumas ir pergalė, mums būtina numirti sau ir tapti pa­klusniais Dievui.

Morisas L.Vendenas