VISI DANGAUS PALAIMINIMAI

Jeigu Jis nepagailėjo nė Savo Sūnaus, bet atidavė Jį už mus visus, tai kaipgi Jis ir visko nedovanotų kartu su Juo?! (Laiškas romiečiams 8, 32)

Komikas Bilis Kristalas (Billy Crystal) Manhetene ieškojo nupirkti vaizdajuostę su kino filmu savo dukters Lindsės vienuoliktajam gimtadieniui. Jis paskambino jai į Los Andželą ir atsiprašė dėl savo užimtumo, tačiau pažadėjo veikiai išsiųsti siuntinuką. Lindsė nusivylė, kad jis neatvyks, bet padėkojo už būsimą dovaną.

Vėliau, tą pačią dieną, prie jos durų atsirado neįprastas paketas: metro aukščio kartoninė dėžė. Lindsė tučtuojau ją atplėšė, ir iš jos išlindo tėtė! Vos jai paskambinęs, jis atskrido iš Niujorko į Los Andželą. Lindsė glėbesčiavo tėvą ir vis prašė: „Įžnybk man, įžnybk!“ Ji negalėjo patikėti, kad ši neįprasta dovana tikra.

Paties Bilio Kristalo tėvas buvo miręs nuo infarkto, kai Biliui buvo 15 metų. Jis sako: „Dvidešimt penkeri mano gimtadieniai praėjo be tėvo. Nenoriu, kad taip nutiktų ir mano mergaitėms.“

Kristalas įteikė dukrai vertingiausią dovaną, kokią galėjo įteikti – save. Dangus mums įteikė brangiausią dovaną – Jėzų. Jis atidavė Save mums.

Atiduodamas Save, Jėzus tiesiog užvertė mus dangaus palaiminimais. Ši mintis taip džiugino apaštalą Paulių, kad jis sušuko: „Jeigu Jis nepagailėjo nė Savo Sūnaus, bet atidavė Jį už mus visus, tai kaipgi Jis ir visko nedovanotų kartu su Juo?! (Laiškas romiečiams 8, 32).

Atiduodamas Sūnų, Tėvas įteikė kartu su Juo ir visus kitus palaiminimus. Visi dangaus palaiminimai priklauso mums. Pagalvokite apie tai – Dievas dovanoja mums atleidimą, jėgą, stiprybę, išmintį, saugumą, užtikrintumą, savo vertės pajutimą, Jis tenkina visas mūsų kasdienines reikmes ir taip toliau, ir panašiai. Kristuje visa tai mūsų. Dangiškieji palaiminimai beribiai. Mat „Dievas turi dangų, pilną palaiminimų tiems, kurie su Juo bendradarbiauja“ („Pamokos apie Kristų“, p. 145). „Kad ir kokius palaiminimus siųstų Viešpats, Jo atsargos nesibaigia, Jo aruodai, iš kurių galime semtis, visada pilni“ („Liudijimai“, t. 5, p. 71).

Kristus teikia visas gyvenimo gėrybes. Jame nieko netrūksta. Kiekvienas mūsų įkvėptas oro gurkšnis yra Dievo dovana. Maistas, kurį valgome, ateina iš dangaus gausos. Meilė ir gerumas, kuriuos patiriame savo žemiškame ben­dravime, plūsta iš Dievo širdies per Jo Sūnų. Šiandien galime džiaugtis, nes visi dangaus palaiminimai yra dovanoti kartu su Jėzumi.

Markas Finlis