VISIŠKAS PAKLUSNUMAS YRA ĮMANOMAS

[…] nugalime gudravimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. […] paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui (2 Kor 10, 4–5).

Paklusnumo, pergalės, tobulumo ir daugelis kitų šiandien Baž­nyčioje sprendžiamų klausimų turi būti sprendžiami protingai. Teolo­gai neprieina vieningos nuomonės dėl apaštalo Pauliaus raštų. Teologai ir bažnytiniai istorikai neprieina bendros nuomonės ir dėl Liuterio raštų. Žmonės tik retkarčiais, reikalui esant, skaitantys Pra­našystės Dvasios įkvėptus raštus, priima skirtingas, prieštarau­jančias išvadas. Bet kadangi „jokia kita šviesa neap­švietė ir niekada taip skaisčiai neapšvies nupuolusio žmogaus, kaip toji, kuri sklido iš Jėzaus mokymo ir pavyzdžio“ (Su meile iš Dangaus, 195 p.), kreipkimės į šį mokslą, kad atrastume atsakymus į šiuos klausimus. Jei atidžiai tyrinėsime keturias Evangelijas, jas lygindami su Dvasios įkvėptais komenta­rais, atrasime paprastus atsakymus į kai kuriuos mus labai jaudinan­čius klausimus. Pateikiame kai kurias mintis apie pergalę iš Šventojo Rašto ir Dvasios įkvėptų komentarų.

Jėzus nepasidavė gundymams net mintimis – tai yra įmanoma ir mums. Jėzus, lyginant su mumis, neturėjo privilegijų kovoje su nuodėme. Nėra Dievo įsakymų, kuriems nebūtų įmanoma paklusti.  Mes, taip kaip Jėzus irgi galime jiems paklusti. Jėzaus misija buvo mus sugrąžinti į paklusnumą. Kiekvienas Adomo vaikas per Dievo malonę gali būti paklusnus. Mes turime būti tobuli. Mes galime pa­siekti tobulą teisumą. Dievas tai padarys dėl mūsų. Gyvenimas, panašus į Jėzaus, padarys mumyse tai, ką padarė ir Jame. Šėtonas mums kužda, kad negalime išsivaduoti nuo trūkumų. Žmonės, kurie neturi glaudaus ryšio su Kristumi, netiki pergalės jėga. Krikščioniškojo gyvenimo tikslas – atkurti Kristaus charakterį. Kristaus charakteris turi tobulai atsispindėti Jo tautoje. Į didžiąją dalį analogiškų teiginių visai nekreipiame dėmesio. Negalima lengvabūdiškai žiūrėti į juos ir ignoruoti tiesą, kuri nuo seniausių laikų išskiria mus kaip Bažnyčią. Jėzus tikrai buvo Dievas. Jame susijungė dieviškoji ir žmogiškoji prigimtis. Mes esame tik žmonės. Tačiau Jo jėga, mes galime elgtis taip, kaip elgėsi Jis. Lygiai tokie, koks buvo Jėzus, mes niekad nebūsime. Tačiau neabejotina tai, kad Šventosios Dva­sios dėka mums yra prieinama ta jėga, per kurią mes galime gyventi taip, kaip gyveno Jis.

Morisas L.Vendenas

Parašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.