Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

VISKAS, KĄ MES GALIME PADARYTI 0 2018-10-31 — 00:36

Nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti (Fil 2, 13).

Klausimas, koks žmogaus valios vaidmuo po jo atsivertimo, tarp krikščionių seniai kelia nesutarimus. Šis klausimas sukėlė daug ginčų, debatų, tačiau dažniausiai būdavo akcentuojama valios reikšmė iki atsivertimo, t. y. buvo kalbama apie tai, ar žmo­gus laisvai gali pasirinkti išganymą ar ne. Labai mažai buvo kal­bėta apie valią po atsivertimo. Pranašystės Dvasios įkvėptuose veikaluose galima atrasti keletą minčių šiuo klausimu.

Koks gi apskritai žmogaus vaidmuo išgelbėjime nuo nuodė­mės galios? „Nesižavėkite idėja, teigiančia, kad žmogus, siekda­mas laimėti pergalę kovoje prieš nuodėmę, neturi daryti visiškai nieko arba turi įdėti labai mažai pastangų. Dievas nieko nedaro žmogui be jo paties indėlio. Nesakykite, kad Jėzus jums padės po to, kai jūs padarysite viską, kas nuo jūsų priklauso. Kristus sakė: „Nuo Manęs atsiskyrę jūs nieko negalite nuveikti.“ Viskas, ką žmogus gali padaryti dėl savo išgelbėjimo, tai priimti kvietimą: „Kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens“ (Selected Messages (Rink­tinės žinios), 1 t., p. 382.)

Atminkite: mes turime kai ką daryti, mums būtina imti gyvąjį vandenį, duodamą dovanai.

Bet, galimas dalykas, kad kam nors šie žodžiai nuskambės keistai. Kur yra šis gyvybės vanduo? Ta pati autorė apie šį vandenį sako: „Lyg ištroškusios sielos mes būsime pasotinti […] bendrau­dami su Kristumi per maldą bei mokydamiesi didžiųjų ir brangiųjų Jo Žodžio tiesų. Ištroškę mes atsigaivinsime iš gyvybės šaltinio“ (Happy life secrets (Laimingo gyvenimo paslaptys), p. 113).

Bet kaip atsigerti šio gyvybės vandens? Bendraujant su Kris­tumi per maldą bei tyrinėjant Jo Žodį. Dievo Žodis sako, jog viena iš krikščioniškojo gyvenimo problemų yra ta, kad mes dažnai dėdami milžiniškas pastangas mėginame daryti tai, kas yra neį­manoma, bandome grumtis su nuodėme ir velniu. Tuo pat metu mes nedarome to, ką Jis mus ragina daryti, būtent ieškoti bendra­vimo su Juo. Tai visiškai nereiškia, kad darbai neturi jokios reikš­mės. Mes kalbame apie metodą. Tikėjimas yra vienintelis Dievo dovanų pažinimo metodas. Kada mes dėsime pastangas tam, kad ateitume pas Jėzų ir ateisime pas Jį nuolat, Jis įvykdys savo pažadą veikti mumyse pagal savo valią bei iš savo malonės.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!