VISUOMET DŽIAUKITĖS

Visuomet džiaukitės […]. Visomis aplinkybėmis dėkokite. (Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5, 16–17)

Dėkinga širdis sukelia teigiamas emocijas. Šios teigiamos emocijos paskatina organizme sveikatai naudingų che­minių medžiagų gaminimąsi. Net kalėjime apaštalas Paulius spinduliavo dėkingumo dvasią. Jis žinojo, kad Dievas, kuris visada viską kontroliuoja, sustiprins jį viltimi.

Štai amžinoji tiesa, kuria apaštalas dalijasi su mumis iš Romos kalėjimo: „Aš visa galiu Tame, kuris mane stiprina“ (Laiškas filipiečiams 4, 13).

Kaip romėnų belaisvis, Paulius buvo praradęs savo reputaciją. Priešai juodino jo charakterį. Jis nebebuvo laisvas. Jis buvo prirakintas Romos kalėjimo kameroje, arba jam buvo skirtas namų areštas. Jo sveikata pašlijo.

Per visą savo tarnavimą Paulius ne kartą buvo užmėtytas akmenimis. Buvo žiauriai sumuštas. Beveik nevalgęs sukardavo daugybę kilometrų. Patyrė laivo katastrofą. Tris dienas dėl savo išlikimo grūmėsi siaučiančioje audroje. Jis dažnai atsidurdavo per plauką nuo mirties. Ir vis dėlto per visą gyvenimą apaštalo tikėjimas liko tvirtas. Ištikus sunkumams, jo tikėjimas tik augo. Jį stiprino visagalio gyvojo Dievo jėga.

Dievo jėgos daugiau nei pakanka visose gyvenimo tragedijose. Už ją turime būti be galo dėkingi. Su visagalio Dievo Sūnaus, kuris mus stiprina, suteikia mums jėgų ir išlaisvina mus, jėga mes galime atsilaikyti prieš visus šėto­no išpuolius, atakas bei pagundas. Kai žmones stiprina Dievo Dvasia, jų širdys būna dėkingos net sunkiausiu metu.

Apaštalas Paulius gyveno pagal tris esminius principus. Pirmas: Viskas Dievo rankose. Antras: Dievas mane su­stiprins kovoje. Trečias: Dievas patenkins visus mano poreikius.

Kokie rūpesčiai slegia jus šiandien? Gal jums reikia meilės ir švelnumo? Gal jaučiatės vieniši? Gal turite finansinių problemų? Gal sušlubavo jūsų sveikata? Gal kovojate su kokia nors galinga pagunda? Gal savo širdyje vis nerandate gyvenimo tikslo? O gal ieškote į ką atsiremti?

Kodėl jau šiandien visų šių poreikių nepavedus visatos Kūrėjui? Kodėl neprisiminus Jo nuostabaus pažado: „O mano Dievas iš Savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes“ (Laiškas filipiečiams 4, 19)?

Šiandien jūs galite džiaugtis. Jūsų širdis gali būti kupina padėkos. Jūs turite, už ką dėkoti. Mylintis Dievas žino jūsų poreikius. Jis panaudos visus dangaus išteklius, kad juos patenkintų. Už ką jūs dėkojote per šiuos praėjusius metus? Kodėl nepasiryžus gyventi dėkingai ir ateinančiais metais?

Markas Finlis