Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

ZACHIEJUS IŠLIPA IŠ MEDŽIO 0 2018-06-14 — 00:00

Morisas L.Vendenas

Juk aukščiausiasis, prakilnusis, amžinasis, kurio vardas Šventasis, sako taip: „Šventose aukštybėse gyvenu ir su sugniuždytaisiais bei prislėgtaisiais būnu, kad pakelčiau prislėgtųjų dvasią ir atgaivinčiau sugniuždytųjų drąsą“ (Izaijo 57, 15).

Kai Kristus atėjo į Jerichą, Zachiejus jau buvo pasirengęs atsi­sakyti egoistiško, egocentriško gyvenimo. Jis pavargo priešintis Šventajai Dvasiai ir buvo pasiruošęs priimti ramybę, kurią siūlė Jėzus. Kai Zachiejus išgirdo, kad ateina Jėzus, jis prasigavo per minią ir įlipo į šilkmedį, kad Jį matytų.

Priėjęs prie medžio Jėzus žvilgtelėjo aukštyn ir pamatė Zachie­jų, kuris vylėsi, kad jo niekas nemato. Pamatęs jį Jėzus tarė: „Za­chiejau.“ Jis žinojo netgi to žmogaus vardą. Mes, žinoma, supran­tame, kad Jėzus niekad anksčiau nebuvo jo sutikęs, o vis dėlto Jis žinojo, kuo vardu tas muitininkas.

Jėzus niekada nepraeina pro šalį. Jis nėra šališkas. Su visais Jis elgiasi vienodai. Niekas neturi manyti, kad Jėzus gali jo ne­pastebėti ir praeiti pro šalį. Jis eina kartu su jumis, Jis eina kartu su kiekvienu žmogumi.

Ir Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“ (Lk 19, 5). Zachiejui reikėjo gerokai pavargti, kol jis įsiropštė į medį. O paskui jis iš jo nulipo ne tik fizine, bet ir dvasine prasme. Dvasiniame gyvenime dažnai atsi­tinka, kad norėdami kompensuoti savo dvasinio augimo trūkumus mes griebiamės veiklos, nukreiptos į išorinį religingumą.

Dvasinio gyvenimo Įstatyme kalbama apie tai, kad pirmiausia būtina nulipti žemėn, o tik paskui bus galima pakilti. Zachiejus su džiaugsmu priėmė Jėzų. Ir, kaip visada, minioje atsirado nepa­tenkintų. Jie pradėjo reikšti nepasitenkinimą tuo, kad Jėzus ketina eiti į svečius pas didelį nusidėjėlį. Kodėl Jėzus išsirinko šį nedo­rėlį ir ruošėsi pietauti pas jį? Kodėl Jis nepasirinko tinkamesnio žmogaus, gyvenančio Jeriche? Atsakymą į šį klausimą ir vėl duo­da mums Evangelija: Jėzus nuėjo į svečius pas nusidėjėlį. Jėzus priima nusidėjėlius. Jeigu taip nebūtų, tai nei jūs, nei aš negalėtu­me turėti vilties. Argi jums neteikia džiaugsmo suvokimas, kad Jėzus nori būti nusidėjėlių svečiu? Tai yra Geroji naujiena. Jėzaus Kristaus Evangelijos Geroji naujiena.

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!