ŽMOGUS - ATSAKYMAS

Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. (Jokūbo laiškas 1, 5)

Sesilis Adamsas (Cecil Adams) yra tikras „žmogus-atsakymas“. Jis atsako į skaitytojų klausimus laikraščio skiltyje „Tiksli informacija“. Sesilis sugeba išsamiai išgvildenti įvairiausias paslaptis. Pavyzdžiui, kažkas paklausė: „Kada mano automobilis taupiau naudos dujas – kai įjungtas oro kondicionierius ar atidarius langą?“ Adamsas atliko kelis ekspe­rimentus. Buvo siaubingai karšta. Išjungus kondicionierių ir atidarius langą dujos nesusitaupė, nes atsidaro skersvėjis.

Kitas interesantas domėjosi: „Jei Mėnulyje gimtų vaikas ir išgyventų ten 20 metų, ar atgabentas į Žemę jis prisi­taikytų prie Žemės traukos?“ Atsakymas: „Mėnulio žmogaus raumenų sistema turbūt būtų per silpna, kad atlaikytų Žemės gravitaciją“.

Dar kažkas pasiteiravo: „Kiek laiko žmogus galėtų išgyventi, misdamas viena duona?“ Atsakymas: „Nuo trijų iki šešių mėnesių. Jei jis turėtų ir vandens, tas laikas nepailgėtų.“

Adamsas vadinamas išmintingiausiu žmogumi pasaulyje. Reklamuodamasis jis teigia: „Visas didžiausias kosmoso paslaptis galima paaiškinti keliais žodžiais“.

Visų paslapčių išaiškinimas! Gana patraukli idėja, ar ne? Sesilis Adamsas gali susisiekti internetu su biologais, chemikais ir fizikais, kurie paaiškina daugelį smulkiųjų gyvenimo kuriozų.

Bet kaip su tikrosiomis gyvenimo paslaptimis? Kaip surasti sielos ramybę? Kaip tapti tokiu žmogumi, kokiu aš noriu būti? Kaip išsivaduoti iš kaltės jausmo? Kaip mano santuoka gali pasiekti pilnatvę? Kuo mums vadovautis, priimant svarbius sprendimus? Iš kur žinoti, kokį darbą ar profesiją pasirinkti? Kaip teisingai nuspręsti, ar judėti į priekį, ar dar palaukti?

Yra Tas, kuris į mūsų keblius klausimus duoda svarius atsakymus. Jis trokšta vesti mus, kad priimtume kuo tei­singesnius sprendimus. Dovydo malda gali tapti mūsų malda: „Viešpatie, išgirsk mano maldą! Klausykis mano mal­davimo, nes esi teisus, išklausyk manęs, nes esi ištikimas!“ (Psalmynas 143, 1).

Dievas yra ištikimas. Jis niekada mūsų nepaliks. Jis trokšta suteikti mums kryptį. Jis yra tikrasis atsakymas. Dievo išmintis begalinė, ir Jis trokšta pasidalyti ja su mumis. Jam svarbiau už viską vadovauti mūsų gyvenimams. Jis nie­kada nemanipuliuos mūsų sprendimais ir nevers mus priimti Jo išmintį. Tačiau Jis kantriai laukia, kol galės atsakyti į giliausius mūsų širdžių klausimus.

Markas Finlis