Viltis raudoje (Vytautas Kulšė)

Viltis raudoje (Vytautas Kulšė)

Kai mums labai blogai ir protą užvaldo liūdesys, baimė, kai atrodo, kad nėra vilties, mums gali padėti atmintis. Ji primins ankstesnę patirtį su Dievu, primins Jo gerumą, Jo ištikimą meilę. Ar turite tokią patirtį?

Read MoreLong right arrow

Viešpats žiūri į širdį (Vytautas Kulšė)

Bet koks veiksmas prasideda nuo minčių, todėl Dievas kviečia mus ištirti savo širdies sumanymus. Jis nori, kad mes nesitenkintumėm tik išorinių, visiems matomų veiksmų, darbų pakeitimu.

Read MoreLong right arrow

Pažink mane (Vytautas Kulšė)

Dažniausiai mūsų maldos prašymai užsibaigia tuo, kad prašome Dievo apginti mūsų teises, tačiau retai prašom ištirti mūsų mintis, mūsų širdies pagedimą. Gal ir mums kaip Jobui vertėtų dabar šauktis Dievo teismo, nelaukiant kol Jis pašauks mus teismui.

Read MoreLong right arrow

Gyvas Laiškas (Vytautas Kulšė)

Trijų Angelų žinia pasauliui Turi savyje NE Tik perspėjimą, statymas IR gyva tikinčiųjų liudijimą, DIEVO Gerumo liudijimą. Siu liudytojų Example išryškiną NE Tik šėtono Mela, statymas IR JO pasekėjų saviapgaulę. Žmonėms, nepažįstantiems DIEVO, Reikia gyvo tikinčiųjų pavyzdžio that Jie suprastų buve apgauti. Vytautas Kulšė. Gyvas laiškas (2012-12-12) by Adventistai Kaune on Mixcloud

Read MoreLong right arrow

Būsimi dalykai (Vytautas Kulše)

Ką reiškia gyventi viltimi? Ką reiškia „teisusis gyvens tikėjimu? Tolimas didelis tikslas gali visiškai pakeisti mano gyvenimą, vertybes jau šiandien. Būsimi dalykai (2015-11-14) by Adventistai Kaune on Mixcloud

Read MoreLong right arrow
Vytautas Kulšė

Vytautas Kulšė

Vytautas Kulšė Plungės bendruomenės, Skuodo, Telšių grupės įgaliotas pastorius.Vytauto pamokslai bei straipsniai čia. +370 699 [email protected]

Long right arrow Read More