Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Straipsniai

Viso — 199 įrašai.

 • JIS ATGAIVINA MANO GYVASTĮ 0 2021-04-17 Mūsų naujienos

  Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera Jo vardui. (Psalmynas 23, 3) Mano kabineto durys staiga plačiai atsivėrė. Į vidų įsiveržė griežto veido jaunuolis netvarkinga barzda. Išsigandęs,...

 • ŠVENTYKLOS RAMYBĖ 0 2021-04-14 Mūsų naujienos

  Tad du nekintami dalykai, kuriuose neįmanoma, kad Dievas meluotų, tvirtai guodžia mus, ieškančius prieglobsčio mums duotoje viltyje. Ji mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prasiskverbiantis pro uždangą vidun....

 • SAUGOMI SUNKIĄ AKIMIRKĄ 0 2021-04-10 Mūsų naujienos

  Mylėkite VIEŠPATĮ, visi Jo ištikimieji! VIEŠPATS saugo ištikimuosius. (Psalmynas 31, 24) Pareigūnai rado jauną jūrininką Geritą Kornelį (Gerrit Corneliss) dirbantį baržoje. Nusivedę į miesto rotušę, jie jį apklausė ir liepė...

 • POILSIS DARBOHOLIKAMS 0 2021-04-07 Mūsų naujienos

  Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; Aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių Mano jungą ir mokyki­tės iš Manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs...

 • DIEVO RAGINIMAS GRĮŽTI 0 2021-04-03 Mūsų naujienos

  Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: „Tėve, nusidėjau dangui ir Tau“. (Evangelija pagal Luką 15, 18) Liza gyveno gražioje Oahu saloje Havajuose. Gyvenimas rojų primenančioje saloje buvo kaip sapnas, kol...

 • AR DAUGUMA VISADA TEISI? 0 2021-03-31 Mūsų naujienos

  Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda. (Evangelija...

 • STIPRYBĖ SUNKIU METU 0 2021-03-27 Mūsų naujienos

  Tik ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi. (Laiškas kolosiečiams 1, 23) Džordžas nesutiko eiti į kompromisą. Atradus...

 • TIESOS ŠAUKLIAI IV DALIS 0 2021-03-24 Mūsų naujienos

  Tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, todėl mokyk mane išminties ligi širdies gelmių. (Psalmynas 51, 8) Džonas Džeimsas (John James) įsteigė Septintosios dienos baptistų bažnyčią Bul Steik alėjoje, Vaitčapel kelyje, Londone....

 • TIESOS ŠAUKLIAI III DALIS 0 2021-03-20 Mūsų naujienos

  Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis, nes, kas įžengia į atilsio šalį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po Savųjų. (Laiškas hebrajams 4, 9–10) Reformacijos laikotarpiu daugelis...

 • TIESOS ŠAUKLIAI II DALIS 0 2021-03-17 Mūsų naujienos

  Jei Mane mylite, jūs laikysitės Mano įsakymų. (Evangelija pagal Joną 14, 15) 1662 metais Dorčesterio kalėjime už savo nekonformistinius įsitikinimus buvo uždarytas tarnautojas, vardu Fran­cis Bamfildas (Francis Bampfield). Bamfildas buvo...

 • TIESOS ŠAUKLIAI I DALIS 0 2021-03-13 Mūsų naujienos

  Kai Manęs ieškosite, rasite Mane. Taip, jeigu visa širdimi Manęs ieškosite.(Jeremijo pranašystė 29, 13) Vaikystėje lankydamas šv. Patriko mokyklą Norviče, Konektikute, aš dar nežinojau, kad Airijos Patrikas padėjo sabatos šventimo...

 • SĄJUNGOS VĖLIAVA 0 2021-03-10 Mūsų naujienos

  Švęskite Mano šabus, idant jie būtų ženklas Man ir jums, kad žinotumėte, jog Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. (Ezechielio pranašystė 20, 20) XVII amžiaus pradžioje Dorotėja Treisk (Dorothy Traske) vadovavo...

 • MŪSŲ VEDLYS IKI MIRTIES 0 2021-03-06 Mūsų naujienos

  Šis Dievas – mūsų Dievas per amžių amžius. Jis ves mus amžinai. (Psalmynas 48, 15) Liza Atvater (Lizzie Atwater), laukdamasi savo pirmagimio, su siaubu stebėjo, kaip netoliese susijungia plėšikų gaujos....

 • TIKĖJIMAS, UŽ KURĮ VERTA NUMIRTI 1 2021-03-03 Mūsų naujienos

  Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako Bažnyčioms: „Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties“. (Apreiškimas Jonui 2, 11) Krauju aptaškyti laiko smėlynai liudija apie Naujojo Testamento tikėjimą, už kurį verta numirti....

 • NEĮKLIMPKITE RUTINOJE 0 2021-02-27 Mūsų naujienos

  O teisiųjų takas – tarsi aušros šviesa, vis labiau švintanti iki skaisčios dienos. (Patarlių knyga 4, 18) Dveitas L. Mudis (Dwight L. Moody), vienas iš garsiausių šiuolaikinių evangelistų, visada troško...

 • VIDINĖ JĖGA 0 2021-02-24 Mūsų naujienos

  Aš visa galiu Tame, kuris mane stiprina. (Laiškas filipiečiams 4, 13) Trina Ker (Treena Kerr) gyveno didžiuliame gražiame name, Česapiko įlankos pakrantėje. Atrodė, jog ji turi viską. Jos vyras, Grahamas...

 • APGAUBTIEJI MEILĖS 0 2021-02-20 Mūsų naujienos

  O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį Savo viengimį Sūnų, kad mes gyventume per Jį. (Jono pirmas laiškas 4, 9) Kim buvo susijaudinusi! Galbūt šis žodis...

 • BESILEIDŽIANČIOS SPIRALĖS SUSTABDYMAS 0 2021-02-17 Mūsų naujienos

  Tesuteikia VIEŠPATS stiprybės Savo tautai! Telaimina Viešpats Savo tautą ramybe! (Psalmynas 29, 11) Jana augo krikščioniškoje šeimoje, tačiau ji sukilo prieš tėvų vertybes. Įsitikinusi, kad jie ja manipuliuoja ir ją...

 • KELKIS… IR EIK 0 2021-02-13 Mūsų naujienos

  Nedžiūgauk dėl mano nelaimės, mano prieše. Nors ir parpuoliau, vėl atsikelsiu, nors ir sėdžiu tamsybėje, VIEŠPATS – mano šviesa. (Michėjo pranašystė 7, 8) 1824 metų gegužės 7 dieną talentingas kompozitorius...

 • KAI NEBELIEKA KALTĖS 0 2021-02-10 Mūsų naujienos

  Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų ne­dorybių. (Jono pirmas laiškas 1, 9) Vesdamas evangelistinę kampaniją Stokholme, Švedijoje, vieną vakarą...

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!