Įvadas

Pėdsekiai -> 2 Metai – Draugas -> Įvadas

TIKSLAI

  • Suteikti galimybes jauniams sužinoti, kad Dievas myli ir rūpinasi visais žmonėmis.
  • Padėti jiems suprasti, kad Kristus yra didžiausias Dievo apreiškimas.
  • Skatinti jaunių sąmoningumą, kad bažnyčiai jie rūpi kaip asmenybės.
  • Leisti asmeniškai  augti ir vystytis tarpusavio santykių dėka per pasirinktą veiklą.
  • Praplėti jų viziją dėl jų bendruomenės poreikių ir padėti jiems rasti būdus, kaip atsiliepti į šiuos poreikius.
  • Padėti jiems vystyti troškimą siekti laimėjimų visame jų darbe ir skatinti troškimą dalyvauti visoje programoje.

SIEKIS

Advento žinia visiems mano bendraamžiams.

MOTO

„Kristaus meilė mane įpareigoja.”

PASIŽADĖJIMAS

Dėka Dievo malonės
Aš būsiu tyras, geras ir ištikimas.
Aš laikysiuosi pėdsekių įstatymo.
Aš būsiu Dievo tarnas
ir žmogui draugas.

PĖDSEKIŲ ĮSTATYMAS

Pėdsekio įstatymas man:
1. Pradėti dieną nuo maldos ir  Biblijos skaitymo.
2. Sąžiningai atlikti  tai, kas man priklauso.
3. Rūpintis savo kūnu.
4. Išlaikyti žvilgsnį (Nemeluoti, neveidmainiauti, išpildyti tai, kas pažadėta).
5. Būti mandagiu ir paklusniu.
6. Pagarbiai elgtis maldos namuose.
7. Gyventi su giesme širdyje.
8. Vykdyti tai, ką liepia Dievas.

Kaip naudotis instrukcijų planais

Tai padės klasės instruktoriams mokomosios veiklos planavime. Jūs rasite įtrauktus išsamius pasiūlymus, kaip projektuoti ir užbaigti šį darbą per vienerius metus, naudojant 30-35 minučių užsiėmimus. Organizuodami savo planą, atminkite, kad pėdsekių mokymo metai atitinka bendrus mokslo metus. Kai kuriose šalyse tai reiškia, kad tik dalį metų yra
galimi susitikimai, o kitose šalyse nėra apribojimų, bet visas planas yra pagrįstas mažiausiai 20 savaičių grafiku. Tie klubai, kurie gali tam skirti daugiau laiko, yra skatinami šį planą atitinkamai patikslinti.

Dauguma konferencijų jaunimo departamentų kiekvienais metais organizuoja tris kompleksinius renginius pėdsekiams:  sąskrydžius, muges ir stovyklas.

Konferencijos ir instruktorių dažnai skatinamos kas du mėnesius išvykos turi
būti maksimaliai išnaudotos. Daugiau informacijos apie kas du mėnesius organizuojamas išvykas skaitykite „Pėdsekių vadove“.

PASTABA: Šie planai yra tik pasiūlymas. Juos galite visaip modifikuoti arba pritaikyti, kad atitiktų jūsų situaciją, išteklius ir pajėgumus.

PROGRAMA

SAVAITĖTVARKARAŠTIS (pavyzdys)Nuorodų puslapiai
1.Pasižadėjimas – aptarkite, iliustruokite ir išmokiteĮvardinkite ir apibūdinkite 12 paukščiųPristatykite „Laimingas kelias“Pristatykite „Knygų klubo“ skaitymąNarystė ir pareigos732887
2.N.T. knygos – aptarkite ir pradėkite mokytisPradėkite skaityti Evangelijas pagal Matą ir MorkųFizinis pasirengimas ir mankšta – sveikas gyvenimas„Atminties perlai“ 9141911
3.N.T. knygų apžvalgaĮvardinkite ir apibūdinkite 12 medžiųSuplanuokite stovyklavimą, žygį ar vakarėlį93222
4.N.T. knygų viktorinaStovyklos pasirinkimo ypatybėsParuošti plakatą ar šou …93521
5.StovyklavimasN.T. knygų apžvalgaLaužai, žinoti naudojimo, saugumo taisykles / 8 km žygis
941
6.1 Kor 9, 24 – 27 – paaiškinti ir išmoktiNacionalinė vėliava – sudėtis ir tinkamas naudojimasMato ir Morkaus Evangelijų skaitymo patikrinimas19814
7.Kūrybos savaitės žurnalasPaukščių ir medžių apžvalga3032
8.Rūkymo poveikis„Gamtos“ kategorijos ženklo pristatymas (tai tęsis keletą sesijų)1 Kor 9, 24 – 27 pasikartojimasPristatykite „Menų ir rankdarbių“ kategorijos ženklą20261945
9.Stovyklavimas1 Kor 9, 24 – 27 pasikartojimasAštuonių bendrų krypčių nustatymas be kompaso„Draugų“ mazgų pasikartojimas
193336
10.Pristatykite Biblijos namų darbąKompanionų mazgai1236
11.Biblijos namų darbų rezultatai, aptarimasSuplanuoti tarnavimą visuomeneiMazgai/ 15 mazgų lenta 1216-1744
12.Kas du mėnesius 8 km žygis ir vedamas žurnalas Pasikartoti paukščius/ medžius 4126,27-30
13.Paskirti skaitymą apie Elenos Vait pirmąjį regėjimą„Gamtos“ kategorijos ženklas1526
14.Biblijos įsimintinos eilutėsTarnavimo visuomenei rezultatų aptarimasSkaitymo patikrinimas1416-178
15.StovyklavimasBiblijos įsimintinų eilučių apžvalgaStovyklos maisto paruošimas be indųKultūrų, lyčių skirtumų aptarimas„Menų ir rankdarbių“ kategorijos ženklo užbaigimas
14431845
16.Aptarimas, kaip Dievas naudoja pranašusPirmoji pagalba„Namų ūkio sugebėjimų“ kategorijos ženklas 153945
17.Atlikti pirmosios pagalbos testąKą suteikia tėvai39,4118
18.Pažengusio pradedančio plaukiko ženklas (tam galbūt prireiks papildomų užsiėmimų)20
19.„Atminties perlo“ egzaminas12
20.Patikrinkite visus užduotus namų darbus. Užbaikite nebaigtus darbus.Apžvelkite įsimintinas eilutes – užbaikite ženklusSuplanuoti investitūros programą

25