PAŠVENTINTI DĖL JĖZAUS

PAŠVENTINTI DĖL JĖZAUS

Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia. Išimsiu iš jūsų akmens širdį ir duosiu jums jautrią širdį (Ez 36, 26). Dievo tauta buvo Dievui neištikima. Jo išrinktieji darė negarbę Jo vardui, todėl pagonys iškreiptai įsivaizdavo Dievą. Dievas norėjo, kad Jo charakteris būtų atskleistas teisingai. Su šita žinia Jis krei­pėsi į pranašą Ezechielį, sakydamas:…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŽVĖRIES ŽENKLAS NURODO Į JĖZŲ

Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol paženk­linsime antspaudu savo Dievo tarnų kaktas (Apr 7, 3). Sykį Kalifornijoje pravedinėjome keletą atvirų susirinkimų. Pamaldose turėjo dalyvauti ir mūsų kvartetas, kuris vadinosi „Pranašystės balsas“. Giedotojai norėjo žinoti, kokia mūsų pamokslo tema, kad parinktų atitinkamų giesmių. Kai pasakėme, kad pamokslo tema yra apie žvėries ženklą, jų veidai…

Skaityti daugiauLong right arrow