ŠVENTOJI DVASIA – MŪSŲ KELRODIS

ŠVENTOJI DVASIA – MŪSŲ KELRODIS

Ji pašlovins Mane, nes ims iš to, kas Mano, ir jums tai paskelbs (Jn 16, 14). Šventosios Dvasios tikslas atvesti mus pas Jėzų ir pašlovinti Jį. Todėl, jei visas mūsų dėmesys yra nukreiptas į Dvasią, ir Jos pasireiškimai mus domina labiau negu Jėzus, Šventoji Dvasia nu­liūsta, nes Ji liudija apie Kristų. Jei žmogus daug kalba…

Skaityti daugiauLong right arrow