TERORIZMO SĖKLOS

TERORIZMO SĖKLOS

Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. (Laiškas efeziečiams 4, 31) Kaip atsiranda teroristai? Ką jie mąsto? Kokios mintys sukasi jų galvoje? Teroristai – tai žmonės, kurie išmoko neapkęsti. Jie sutelkia dėmesį į priešą. Jie įsitikinę, kad dėl jų nesėkmių kaltas priešas. Priešas jų akyse – visų jų…

Skaityti daugiauLong right arrow

„Kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią“

„Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir pakaitomis budėdami sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: ‘Nebijokite! Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį,…

Skaityti daugiauLong right arrow

STIPRUS ŽMOGUS

Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada ir jo turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį (Lk 11, 21–22). Ar jūs kada nors mąstėte apie šių Biblijos tekstų reikšmę? Pa­našiai kalbama ir Evangelijoje pagal Morkų (3, 27) „Niekas neįsi­veržia į galiūno namus ir…

Skaityti daugiauLong right arrow