TARSI NIEKADA NEBŪTUMĖTE NUSIDĖJĘ

TARSI NIEKADA NEBŪTUMĖTE NUSIDĖJĘ

Aš jums tai kalbėjau, kad Manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį (Jn 16, 33). Dievo atlaidumas neišmatuojamai didesnis už žmogaus atlai­dumą. Nors ir atleisite man, jūs dar ilgai prisiminsite, kaip mano arklys išmindžiojo jūsų lysves. Bet kai man atleidžia Dievas, aš tam­pu Jo akyse be nuodėmės. Knygoje…

Skaityti daugiauLong right arrow