NET IKI KRYŽIAUS MIRTIES

NET IKI KRYŽIAUS MIRTIES

Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties (Fil 2, 8). Šiandien dar kartą perskaitėme Filipiečiams 2, 8, kadangi dar nebaigėme tyrinėti šio teksto. Kristaus laikais nukryžiavimu bausdavo romėnai, norėdami su­mažinti nusikalstamumą. Nusikaltėlius nukryžiuodavo visiems mato­moje vietoje. Jie neturėjo apdaro, kad galėtų pridengti nuogumą, kaip tai bando pavaizduoti dailininkai. Iš istorinių šaltinių žinoma, kad…

Skaityti daugiauLong right arrow

SILPNIAUSIŲJŲ VILTIS

Kurie tikėdami užkariavo karalystes, įvykdė teisingumą, įgijo pažadus, užčiaupė liūtams nasrus, užgesino ugnies karštį, paspruko nuo kalavijo ašmenų, atsigavo iš silpnumo, tapo galiūnais kovoje, privertė bėgti svetimųjų pulkus (Hbr 11, 33–34). Kartą aš kalbėjausi su vyru, kurio žmona priklausė bendruome­nei, kurioje aš patarnaudavau. Šitas žmogus, alkoholikas, žiūrėdamas į mane apsiblaususiomis akimis, pasakė: „Aš žaviuosi septintosios…

Skaityti daugiauLong right arrow