JĖZUS, ATSKLEISTAS PER MIRTĮ

JĖZUS, ATSKLEISTAS PER MIRTĮ

Jėzus jai tarė: Aš esu Prisikėlimas ir Gyvenimas. Kas tiki Mane, nors ir numirtų, bus gyvas (Jn 11, 25). Yra daug nemalonių žodžių, tokių kaip „abejonė, baimė, nusivylimas, liūdesys, pagunda, teismas, kančia.“ Ar jums patinka tokie žodžiai? Tačiau turbūt pats baisiausias mums žodis „mirtis“. Dauguma pasaulio žmonių tiki, kad su mirtimi viskas užsibaigia, kad po…

Skaityti daugiauLong right arrow

9. Kristaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas

Vienintelis Dievo duotas žmogaus atpirkimo iš nuodėmės būdas yra Kristaus tobulo paklusnumo Dievo valiai gyvenimas, Jo kančia, mirtis ir prisikėlimas. Tie, kurie tikėjimu priima šį atpirkimą, gali turėti amžiną gyvenimą, ir visa kūrinija gali geriau suprasti begalinę ir šventą Kūrėjo meilę. Šis tobulas atpirkimas įrodo / išteisina Dievo Įstatymo teisumą ir Jo maloningą charakterį, nes…

Skaityti daugiauLong right arrow