VIENINTELĖ BENDRAVIMO PRIEMONĖ

VIENINTELĖ BENDRAVIMO PRIEMONĖ

Mielasis, linkiu, kad viskas tau taip gerai sektųsi ir būtum sveikas, kaip gerai sekasi tavo sielai (3 Jn 2). Apie ką jūs įprastai galvojate susimąstę apie sveikatą? Dauguma žmo­nių kalba apie septintosios dienos adventistus kaip apie žmones, kurie maistui nevartoja mėsos. Tačiau dieta nėra svarbiausias daly­kas tiesoje apie sveikatą. Savo sekėjams Jėzus pažadėjo, kad kartu…

Skaityti daugiauLong right arrow

STIPRUS ŽMOGUS

Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada ir jo turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį (Lk 11, 21–22). Ar jūs kada nors mąstėte apie šių Biblijos tekstų reikšmę? Pa­našiai kalbama ir Evangelijoje pagal Morkų (3, 27) „Niekas neįsi­veržia į galiūno namus ir…

Skaityti daugiauLong right arrow