Vartai į kitą pasaulį
Knygos mąstantiems

Vartai į kitą pasaulį

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Straipsniai

Viso — 134 įrašai.

 • KADA GUNDYMAS TAMPA NUODĖME 0 2018-11-19 Mūsų naujienos

  Kiekvienas yra gundomas, savo geismo pagrobtas ir suviliotas (Jok 1, 14). Džein mėgo meluoti. Galima drąsiai pasakyti, kad ji buvo ap­gavikė ir, priedo, vagilė. Tačiau kartą ji sutiko Tą, kurio...

 • NUODĖMĖ GIMDO NUODĖMĘ 0 2018-11-18 Mūsų naujienos

  Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo Įstatymą, nuodėmė – tai Įstatymo laužymas (1 Jn 3, 4). Yra skirtumas tarp pagundos ir pagundų. Toks pat skirtumas yra ir tarp nuodėmės ir nuodėmių....

 • PILNAS MEILĖS DIEVO ARTUMAS 0 2018-11-17 Mūsų naujienos

  Kas pripažįsta Mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai Mane myli. O kas Mane myli, tą mylės Mano Tėvas, ir Aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu (Jn 14, 21). „Niekas...

 • ŽINGSNIAI Į PERGALĘ 0 2018-11-16 Mūsų naujienos

  O ko Įstatymas nepajėgė, nes buvo kūno nusilpnintas, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo Sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmei įveikti pasmerkė nuodėmę kūne (Rom 8, 3). Neturint tikėjimu pagrįstų...

 • PERGALĖ, KURI NUGALI PASAULĮ 0 2018-11-15 Mūsų naujienos

  Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė, nugalinti pasaulį, – mūsų tikėjimas (1 Jn 5, 4). Jei žmonės galėtų nugalėti nuodėmę, tai tikriausiai šiame pa­saulyje sumažėtų...

 • IR TOLIAU TEBEŽIŪRĖKITE Į JĖZŲ 0 2018-11-14 Mūsų naujienos

  Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti (1 Pt 5, 8). Vienas iš pamėgtų šėtono būdų yra priversti mus galvoti apie savo trūkumus,...

 • GYVENIMAS BE NUODĖMĖS 0 2018-11-13 Mūsų naujienos

  Nugalėtojui Aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip Aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo Jo soste (Apr 3, 21). Ar gyveno kada nors šioje žemėje nenuodėmingas žmogus?...

 • JĖZUS PAŠALINA MŪSŲ NUODĖMES 0 2018-11-12 Mūsų naujienos

  Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes, ir nėra Jame nuodėmės (1 Jn 3, 5). Kažkoks žmogus parašė knygą apie tai, kaip reikėtų gyventi krikščioniškąjį gyvenimą, ir pasirašė: „Nežinomas...

 • VIENINTELĖ SAUGI VIETA 0 2018-11-11 Mūsų naujienos

  Budėkite ir melskitės, kad nepatek­tumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas (Mt 26, 41). „Šėtonas gerai žino, kad pati silpniausia siela, ištikima Kristui, yra stipresnė už visus tamsos angelus....

 • VISKAS ARBA NIEKO 0 2018-11-10 Mūsų naujienos

  Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį? Argi gali, broliai, figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Taip pat ir sūrus vanduo negali duoti saldaus (Jok 3,...

 • VIDlNIS DIEVO VEIKIMAS 0 2018-11-09 Mūsų naujienos

  Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nesivaldymo (Mt 23, 25). Daugelis iš mūsų mėgina apsivalyti greičiau išore...

 • VISIŠKA PERGALĖ ĮMANOMA JAU DABAR 0 2018-11-08 Mūsų naujienos

  Tačiau visa mes lengvai nugalime per Tą, kuris mus pamilo (Rom 8, 37). Kai mes kalbame apie paklusnumą tikėjimu, neturime ome­nyje gyvenimo, kuris nereikalauja jokių pastangų. Mes kalbame apie pastangas,...

 • ŠULINYS JAU IŠKASTAS 0 2018-11-07 Mūsų naujienos

  Paskutinę, iškilmingiau­siąją šventės dieną Jėzus stovėjo ten ir šaukė: „Jei kas trokšta, teateina pas Mane ir tegu geria“ (Jn 7, 37) Edas jautėsi bjauriai. Burna išdžiūvo, suskilo lūpos, o galva...

 • DIEVO KONTROLĖS PASIRINKIMAS 0 2018-11-06 Mūsų naujienos

  Arba, jei jums nepatinka tarnauti Viešpačiui, rinkitės šiandien, kam tarnausite: dievams, kuriems jūsų protėviai tarnavo, būdami Užupyje, ar dievams amoritų, kurių krašte gyvenate; bet aš ir mano šeima tarnausime Viešpačiui...

 • NATŪRALIAI PASIEKTA PERGALĖ 0 2018-11-05 Mūsų naujienos

  O Viešpatie, Tavo yra didybė, galybė, grožybė, pergalė ir šlovė. Taip, nes Tau priklauso visa, kas danguje ir žemėje. O Viešpatie, Tau priklauso karalystė, Tu esi iškilęs kaip galva virš...

 • KOL ESAME JAME 0 2018-11-04 Mūsų naujienos

  Kas tik gyvena Jame, tas nedaro nuodėmių, o nė vienas nusidėjėlis Jo neregėjo ir nepažino (1 Jn 3, 6). Krikščioniškame gyvenime visada, kai tik visiškai pasikliau­jame Dievo, o ne savo...

 • KAI VISKAS TAMPA NAUJA 0 2018-11-03 Mūsų naujienos

  Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja (2 Kor 5, 17). Šiame tekste nesakoma, kad nauja tampa tik kai kas, bet sakoma,...

 • PASIRINKIMAS GERAS, BET ĮGYVENDlNIMAS NETEISINGAS 0 2018-11-02 Mūsų naujienos

  Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu (Rom 7, 19). Tarkim, kad aš nusprendžiau tapti garsiu dainininku. Aš išsinuomojau koncertų salę ir visuose laikraščiuose paskelbiau: „Ateikite į...

 • KOVA, KURIĄ BŪTINA KOVOTI 0 2018-11-01 Mūsų naujienos

  Aklasai fariziejau! Pirmiau išvalyk taurės vidų, tai bus tikrai švari ir išorė! (Mt 23, 26) Kai velnias ateina mūsų gundyti, jis nesibeldžia į duris ir ne­sako: „Laba diena, aš esu...

 • VISKAS, KĄ MES GALIME PADARYTI 0 2018-10-31 Mūsų naujienos

  Nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti (Fil 2, 13). Klausimas, koks žmogaus valios vaidmuo po jo atsivertimo, tarp krikščionių seniai kelia nesutarimus. Šis klausimas sukėlė...

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!