SUNKU LEISTI, KAD KITI PLAUTŲ JUMS KOJAS

SUNKU LEISTI, KAD KITI PLAUTŲ JUMS KOJAS

Petras atsiliepė: „Tu nemazgosi man kojų per amžius!“ Jėzus jam sako: „Jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su Manimi“ (Jn 13, 8). „Jei tad Aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip Aš jums dariau […] Jeigu tai…

Skaityti daugiauLong right arrow