GYVENIMO AUDROSE

GYVENIMO AUDROSE

Todėl Jis turėjo visa kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis Kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes. (Laiškas hebrajams 2, 17) Anglijos garlaivį „Arielis“ blaškė audra. Įgula ragino keleivius slėptis savo kajutėse. Tačiau vienas priėjo prie kapitono su keistu prašymu. Jis norėjo būti pririštas prie denio stiebo. Kapitonas apstulbęs…

Skaityti daugiauLong right arrow