PASYVUSIS GALI BŪTI AKTYVUS

PASYVUSIS GALI BŪTI AKTYVUS

Ką dar pasakyti? Man neužtektų laiko, jeigu imčiau pasakoti apie Gedeoną, Baraką, Samsoną, Jeftę, Dovydą, Samuelį ir pranašus (Hbr 11, 32). Kai kurie žmonės bijo, kad jei jie pasiduos Dievo vadovavimui, sumenkės jų asmeninės savybės ir individualybė. Jie nerimauja, kad gali tapti marionetėmis. Bet mes būtinai turime įsisąmoninti, kad mus valdys arba Dievas, arba šėtonas,…

Skaityti daugiauLong right arrow

DVI JĖGOS, PAKAITOMIS MUMS VADOVAUJANČIOS

Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų (1 Jn 2, 1). Tyrinėdami paklusimo Dievo vadovavimui klausimą, gyvenime susiduriame su daugybe sunkumų. Stiprėjant mūsų kaip krikščionių tikėjimui, esant vis artimesniems santykiams su Kristumi, mes kartais priklausome nuo Jo, o kartais – nuo…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIKRASIS PAKLUSNUMAS

Argi nežinote, kad, pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote: ar tai būtų nuodėmė, vedanti į mirtį, ar klusnumas, vedantis į teisumą (Rom 6, 16). „Kiekviena siela, kuri nesutinka atsiduoti Dievui, yra valdoma kitos jėgos. Ji nepriklauso sau. Ji gali kalbėti apie laisvę, bet kenčia sunkiausią vergiją. […] Nors…

Skaityti daugiauLong right arrow

Daniel Duda – Pergalvojimas 3 d.

Tiesioginės transliacijos įrašas iš 2011 metų sausio mėnesį vykusio tarnautojų susitikimo Kaune. Atvirai apie Bažnyčios pašaukimą, misiją ir problemas su kuriomis susiduriame. Rusų / anglų kalbomis (Anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą).

Skaityti daugiauLong right arrow

Daniel Duda – Pergalvojimas 2 d.

Tiesioginės transliacijos įrašas iš 2011 metų sausio mėnesį vykusio tarnautojų susitikimo Kaune. Atvirai apie Bažnyčios pašaukimą, misiją ir problemas su kuriomis susiduriame. Rusų kalba.

Skaityti daugiauLong right arrow

Daniel Duda – Pergalvojimas 1 d.

Tiesioginės transliacijos įrašas iš 2011 metų sausio mėnesį vykusio tarnautojų susitikimo Kaune. Atvirai apie Bažnyčios pašaukimą, misiją ir problemas su kuriomis susiduriame. Rusų kalba.

Skaityti daugiauLong right arrow