ANT TVIRTO PAMATO

ANT TVIRTO PAMATO

Kas klauso šitų Mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. (Evangelija pagal Matą 7, 24–25) 1976 metų liepos 28 dieną Tangshano vietovėje, Kinijoje, pagal aukų skaičių didžiausias dvidešimtojo amžiaus žemės…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVAS, TAPĘS ŽMOGUMI

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos (Jn 1, 14). Samprotaujant apie Jėzų ir apie tai, kuo Jis buvo, itin svarbu atkreipti dėmesį į žodžius, pasakytus apie save paties Kristaus. Tai buvo užrašyta keturiose Evangelijose, o Pranašystės Dvasia juos komentuoja. Kristaus…

Skaityti daugiauLong right arrow