DIEVO VALIOS PAŽINIMAS

DIEVO VALIOS PAŽINIMAS

Nes Aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios To, kuris Mane siuntė (Jn 6, 38). Devynios dešimtosios visų sunkumų, su kuriais mes susidu­riame pažindami Dievo valią savo gyvenime, yra susiję su tais klau­simais, į kuriuos norime gauti tiesioginį Dievo atsakymą. Žmogišku požiūriu atrodo, kad tai neįmanoma. Tai padaryti gali tik Dievas savo…

Skaityti daugiauLong right arrow

VIDlNIS DIEVO VEIKIMAS

Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nesivaldymo (Mt 23, 25). Daugelis iš mūsų mėgina apsivalyti greičiau išore nei vidumi ir tai yra mūsų problema. Jėzaus laikais Jis sakė fariziejams, jog pirmiausia būtina išvalyti taurės ar dubens vidų, tačiau Jis nesa­kė, kad pirmiausia…

Skaityti daugiauLong right arrow

Tikra ramybė. Valios, tiesos ir sielos santykis (E. G. Vait)

Kristaus mokyme Šventosios Dvasios doktrina yra gerai pastebima. Tai plati tema. Ji verčia susimąstyti ir teikia drąsos! Kokią tiesą Jis apreiškė mokydamas apie Šventą Dvasią, Globėją! Jis kalbėjo šia tema, kad paguostų Savo mokinius dėl…

Long right arrow Skaityti daugiau

O, kaip aš branginu tavo Įstatymą! (A. Rahel Schafer)

Daug krikščionių šiandien galvoja, kad įstatymas yra tik priemonė bausti dėl neklusnumo. Deja, mes užmiršome branginti įstatymą! Ilgiausia psalmė Biblijoje (Ps 119) nėra skirta Dievo meilei ar Jo šventumui apibūdinti, bet – žavėjimąsi Dievo įstatymu.…

Long right arrow Skaityti daugiau