DAUGIAU NEGU ŽMOGUS

DAUGIAU NEGU ŽMOGUS

Jėzus tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu!“ (Evangelija pagal Joną 8, 58) Prieš keletą metų, kai Lu Valasas (Lew Wallace) dirbo teisininku Jungtinių Valstijų vidurio Vakaruose, vienas jo draugas ateistas pareiškė, kad per kelerius metus visos baltaodžių bažnytėlės, išsibarsčiusios po Indianą, bus tik pri­siminimas. Esą religija neturinti ateities.…

Skaityti daugiauLong right arrow

PABAIGOJE – JĖZUS

Jėzaus Kristaus Apreiškimas, kurį Dievas Jam davė, kad Jis atskleistų Jo tarnams, kas turi greitai įvykti. Per Savo pa­siųstą angelą Jis padarė jį žinomą Savajam tarnui Jonui. (Apreiškimas Jonui 1, 1) Dailininkas ir karikatūristas Tomas Nastas (Thomas Nast) parodose pagarsėjo vienu savo įdomiu eksperimentu. Jis paėmė 1,8 m ilgio ir 60 cm pločio drobes ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

TOBULUMAS – DIEVO REIKALAS

Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos (Fil 1, 6). Mes niekada netapsime tobulais vien galvodami apie tobulumą. Tapti panašiais į Jėzų galima tik sutelkus dėmesį į Jo meilę, Jo auką dėl mūsų, Jo tyrąjį charakterį bei tarnaujant kitiems ir stengiantis pasidalyti su kitais Jo…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVO IŠTEISINIMAS

Pašventinsiu savo didį, tautose išniekintą vardą, kurį jūs išniekinote jų akyse, ir žinos tautos, kad Aš esu Viešpats, – tai Viešpaties Dievo žodis, – kai per jus apreikšiu jų akyse savo šventumą (Ez 36, 23). Dievas per mus nori išteisinti save prieš visą pasaulį. Mes Dievo niekada neišteisinsime, bet Dievas pats išteisins save per mus.…

Skaityti daugiauLong right arrow