ATĖJO LAIKAS APSISPRĘSTI

ATĖJO LAIKAS APSISPRĘSTI

Šiandien šaukiu dangų ir žemę liudyti prieš tave; padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonys būtumėte gyvi (Įst 30, 19). Skelbiant Evangeliją galima išgirsti tokią frazę: „Privesti žmo­nes prie apsisprendimo.“ Šis posakis daug kartų vartojamas tuomet, kai kalbama apie žmonių apsisprendimą dėl kokios nors doktrinos, ypač…

Skaityti daugiauLong right arrow

LAIMINGIAUSIAS ŽMOGUS PASAULYJE

Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė (Psalm 16, 11). Mes žinome, kad žmonių, kurie nebūtų laimingi danguje, ten nebus. Viena nuostabiausių tiesų apie dangų, žinoma, yra ta, kad ten žmonės bus laimingi. Ar niekada nesusimąstėte, kad bū­tent dangus bus ta laimingoji vieta? Aš…

Skaityti daugiauLong right arrow

KELIONĖ Į ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ

Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad Jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį (Mt 20, 28). „Daugeliui atrodo didžiulė privilegija aplankyti Kristaus gyvenimo žemėje vietas, pavaikščioti Jo takais, pažvelgti į ežerą, ant kurio kranto Jis mėgo mokyti, į kalvas ir slėnius, į kuriuos taip dažnai krypo Jo akys. Bet…

Skaityti daugiauLong right arrow

ATIDUOTI – REIŠKIA GYVENTI

Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose (Mt 5, 15). Kiek daug laiko ir jėgų savo gyvenime išeikvojame tam, kad užsitikrintume saugumą „juodai“ dienai. Suplanuojame, kaip su­sitaupyti pinigų, kaip apsisaugoti nuo netekties, tačiau visos mūsų pastangos būna bergždžios. Žmogus, mėginantis išsaugoti savo gyvybę, ją praranda,…

Skaityti daugiauLong right arrow

ATSIDAVĘS TARNYSTEI

Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka Manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas praras gyvybę dėl Manęs, tas ją atras“ (Mt 16, 24–25). Prieš ištardamas šiuos žodžius, Jėzus paklausė savo mokinių, kuo jie Jį laiko. Apaštalas Petras iškart…

Skaityti daugiauLong right arrow

Daniel Duda – Pergalvojimas 3 d.

Tiesioginės transliacijos įrašas iš 2011 metų sausio mėnesį vykusio tarnautojų susitikimo Kaune. Atvirai apie Bažnyčios pašaukimą, misiją ir problemas su kuriomis susiduriame. Rusų / anglų kalbomis (Anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą).

Skaityti daugiauLong right arrow

Daniel Duda – Pergalvojimas 2 d.

Tiesioginės transliacijos įrašas iš 2011 metų sausio mėnesį vykusio tarnautojų susitikimo Kaune. Atvirai apie Bažnyčios pašaukimą, misiją ir problemas su kuriomis susiduriame. Rusų kalba.

Skaityti daugiauLong right arrow

Daniel Duda – Pergalvojimas 1 d.

Tiesioginės transliacijos įrašas iš 2011 metų sausio mėnesį vykusio tarnautojų susitikimo Kaune. Atvirai apie Bažnyčios pašaukimą, misiją ir problemas su kuriomis susiduriame. Rusų kalba.

Skaityti daugiauLong right arrow