KAIP IŠGYVENTI DEPRESIJĄ

KAIP IŠGYVENTI DEPRESIJĄ

IV DALIS Visuomet VIEŠPATĮ garbinsiu, Jo šlovė nuolat bus mano lūpose. (Psalmynas 34, 2) Po Sovietų Sąjungos žlugimo aš pradėjau rinkti pasakojimus apie tikėjimą siaubingų persekiojimų metu. Vienas pastorius, virpėdamas vienas tamsioje kameroje, rašė: „Per tas ilgas vienatvės valandas mano širdis džiaugėsi Dievo Artumu. Kaip apaštalas Paulius, aš leidau laiką giedodamas šlovinimo giesmes. Dievas niekada…

Read MoreLong right arrow

KAIP IŠGYVENTI DEPRESIJĄ

III DALIS Nieku perdaug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. (Laiškas filipiečiams 4, 6) Kad ir kokia būtų mūsų situacija, mes visada turime pasirinkimą. Mes galime sutelkti dėmesį į dalykus, kurių nemėgstame, arba į tuos, kuriuos mėgstame. Tai, į ką žiūrėsime, gali lemti didžiulį skirtumą. Kartą pas…

Read MoreLong right arrow

KAIP IŠGYVENTI DEPRESIJĄ

II DALIS Visi Jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš Jo lūpų. (Evangelija pagal Luką 4, 22) Kai rašytojas Viljamas Staironas (William Styron) išgyveno sunkią depresiją, jam labai padėjo vienas draugas, kuris kasdien paprasčiausiai paskambindavo ir paklausdavo: „Kaip laikaisi?“ Staironas pasakojo: „Kadangi vos prieš kelis mėnesius jis pats buvo tai išgyvenęs, jo parama buvo…

Read MoreLong right arrow

KAIP IŠGYVENTI DEPRESIJĄ

I DALIS Bet man Jis atsakė: „Gana tau Mano malonės, nes Mano galybė tampa tobula silpnume“. Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. (Antras laiškas korintiečiams 12, 9) Čarlzas Spurdženas (Charles Spurgeon), didysis karalienės Viktorijos laikų pamokslininkas, kartkartėmis kęsdavo gilios depresijos priepuolius. Kartą vienam draugui jis pasakė, kad po nevilties tvirtove…

Read MoreLong right arrow

NUODĖMĖ VIS DAR YRA NUODĖMĖ

VIEŠPATIES Įstatymas tobulas; jis atnaujina gyvastį; VIEŠPATIES įsakai teisingi, – jie paprastus žmones daro iš­mintingus. VIEŠPATIES įstatai teisūs; jie džiugina širdį; VIEŠPATIES įsakymas aiškus; jis teikia akims šviesos. (Psalmynas 19, 8–9) Universiteto profesorė Kristina Somers (Christina Sommers) parašė straipsnį „Etika be dorybės“. Somers kritikavo tai, kaip Amerikos koledžuose mokoma etikos ir kokios diegiamos vertybės. Ji…

Read MoreLong right arrow

DIEVO DARBAS APSIMOKA

Žmogus, kuris nusideda, turi mirti. Vaikas nekentės už tėvo kaltę nei tėvas nekentės už vaiko kaltę. Teisiojo teisumas bus jam įskaitytas, ir nedorėlio nedorumas bus jam įskaitytas. (Ezechielio pranašystė 18, 20) Svarbiausias vaikino tikslas buvo apiplėšti banką. Svarbiausias mažos senučiukės tikslas buvo padaryti ką nors gera. Ji matė, kaip šis jaunuolis sustabdė savo automobilį netoli…

Read MoreLong right arrow

KAS PASLĖPTA, BUS ATIDENGTA

Bet jei taip nedarysite, tikėkite manimi, būsite nusidėję VIEŠPAČIUI. Galite būti tikri, kad jūsų nuodėmė jus pasivys. (Skaičių knyga 32, 23) Į policijos komisariatą įsiveržė jaunuolis. Kažkas įsilaužė į jo namus ir pavogė kelis vertingus daiktus. Jis pastebėjo sprunkantį vagišių ir dabar reikalavo policijos ką nors daryti. Atsakingasis pareigūnas nuvedė jaunuolį prie stirtos segtuvų ir…

Read MoreLong right arrow

MALDA VEIKIA

Mes dėkojame Dievui […]. Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jus meldę ir prašę, kad būtumėte pilni Dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu. (Laiškas kolosiečiams 1, 3. 9) Vieną 1912 metų balandžio dieną garsusis „Titanikas“ išplaukė Niujorko link. Niekas nežinojo, kad tai bus pirma ir paskutinė „Titaniko“…

Read MoreLong right arrow

PRISIKĖLIMO VILTIS

Štai aš jums atskleidžiu paslaptį: nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti – staiga, viena akimirka, gau­džiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės, ir mirusieji bus prikelti jau negendantys, ir mes būsime pakeisti. (Pirmas laiškas korintiečiams 15, 51–52). Prisikėlimo viltis man pirmą kartą tapo reali, kai mirė mano močiutė. Ji buvo užkietėjusi rūkorė ir susirgo…

Read MoreLong right arrow

PRISIKĖLIMO REALYBĖ

Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs Jo balsą. Kurie darė gera, prisikels gyventi, kurie darė bloga, prisikels stoti į teismą. (Evangelija pagal Joną 5, 28–29) Mažose Anglijos kapinaitėse stovi įsimintinas antkapis. Marmure iškaltas angelas vienoje rankoje laiko raktą, kurį kišą į spyną. Kita ranka jis prisidengęs akis žvelgia į viršų. Antkapio apačioje…

Read MoreLong right arrow

LIŪTŲ TRAMDYTOJAS MIESTE

Mano Dievas atsiuntė Savo angelą, ir šis užčiaupė liūtų nasrus, kad jie man nepakenktų, nes aš buvau Jo akivaizdoje rastas nekaltas. Netgi tau, o karaliau, aš nenusikaltau. (Danieliaus knyga 6, 23) Šaltą žiemos dieną, baigiantis Antrajam pasauliniam karui, viena moteris išėjo iš vietos, kuri atrodė baisiau už liūtų narvą. Ji išėjo iš Ravensbruko koncentracijos stovyklos,…

Read MoreLong right arrow

KODĖL NEREIKIA DRAUDIMO KOMPANIJŲ?

Dirva – tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vaikai, o raugės – piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas – velnias. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai – angelai. (Evangelija pagal Matą 13, 38–39) Vienas prieš kelerius metus nutikęs įvykis Leik Vorte, Floridoje, vis sugrąžins mūsų mintis prie visatos blogio šal­tinio. Vienas žmogus pareiškė pretenzijas savo…

Read MoreLong right arrow

GRĮŽIMAS NAMO

Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado! (Evangelija pagal Luką 15, 32) Nusigręžęs nuo savo „Hondos 750“, Čadas minutėlei stabtelėjo. Stovint šioje bažnyčios automobilių aikštelėje, jo galvoje šaudė prieštaringos mintys. Jis kurį laiką nebelankė bažnyčios ir dabar jau vėlavo 15 minučių. Ką pagalvos žmonės, kai…

Read MoreLong right arrow

DEMONIŠKA APGAULĖ

Kaip debesis pamažu nyksta ir praeina, taip žengiantis žemyn į šeolą niekada nebegrįžta. Į savo buveinę jis nebesugrįš, jo namai daugiau jo nebepažins. (Jobo knyga 7, 9–10) Neilgai trukus po to, kai per savo evangelistinius susirinkimus Filipinuose pamokslavau apie mirtį, per Legazpio miestą prasiautė taifūnas. Į susirinkimus ateidavo Filipinų armijos karininkas. Jis įdėmiai klausėsi, kas…

Read MoreLong right arrow

TIKROJI VILTIS

Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš Savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris laikomas jums danguje. (Petro pirmas laiškas 1, 3–4) Vienos savo kelionės metu į Rusiją, į susirinkimus Maskvos olimpiniame stadione, sutikau moterį, kurią pava­dinsiu Tania. Prieš daugelį metų…

Read MoreLong right arrow

NEĮTIKĖTINA ĮTAKOS JĖGA

Nė vienas iš mūsų negyvena sau, nė vienas sau nemiršta. (Laiškas romiečiams 14, 7) Karštą ir drėgną 1965 metų rugpjūčio rytą aš įsėdau į Brazilijos oro linijų lėktuvą skristi iš Manauso, senosios kau­čiuko sostinės giliai Brazilijos džiunglėse, į Belemą Tokantino upės žiotyse. Tada dar nesupratau, kad tai, ką tą dieną patirsiu lėktuve, išliks mano atminty…

Read MoreLong right arrow

TIKĖJIMAS LIEPSNOSE

Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. (Laiškas efeziečiams 6, 16) Reformacijos laikotarpiu Dievas pakėlė vyrus ir moteris su įvairiais talentais, kad vadovautų galingam dvasiniam judėjimui. Propaguojant reformą, vadovauti ėmėsi trys universiteto mokslininkai. Puikus jaunas mokslininkas Nikolas Ridlis (Nicholas Ridley) pradėjo rašyti apie būtinybę sugrąžinti žmonėms Evangeliją. Jo kolega Hugas…

Read MoreLong right arrow

LIUDIJIMAS SUNKIU METU

Pirmiausia žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl Mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, ve­džios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. (Evangelija pagal Luką 21, 12–13) Dievas dažnai išnaudoja mūsų sunkiausias situacijas, kad pasiektų geriausių rezultatų. Jos dažnai paliudija apie mūsų tikėjimą. Taip buvo ir praėjusiais šimtmečiais.…

Read MoreLong right arrow

BEBAIMIS TIKĖJIMAS

Jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir ateiviai. (Laiškas hebrajams 11, 13) Tikėjimas žvelgia anapus to, kas yra, – į tai, kas bus. Tikėjimas kiekviename išbandyme įsikimba į Dievo ranką. Prisiminkite Henrio Arnaudo (Henri Arnaud) ir jo vadovaujamos valdiečių grupuotės tikėjimą.…

Read MoreLong right arrow

PALAIMINTA VILTIS – GERESNĖ VILTIS

Įstatymas juk nieko dar nepadarė tobulo – ir įvedama geresnė viltis, kuria priartėjame prie Dievo. (Laiškas hebrajams 7, 19) Vieną gražią vasaros dieną tėvas ir jo devynerių metų dukra maudėsi vandenyne. Jie kurį laiką taškėsi bangose, kai staiga su nesuvokiama jėga pradėjo kilti vanduo. Jis greitai nunešė mergaitę tolyn į vandenyną. Tėvas nebegalėjo jos pasiekti.…

Read MoreLong right arrow