TOBULUMAS – DIEVO REIKALAS

TOBULUMAS – DIEVO REIKALAS

Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos (Fil 1, 6). Mes niekada netapsime tobulais vien galvodami apie tobulumą. Tapti panašiais į Jėzų galima tik sutelkus dėmesį į Jo meilę, Jo auką dėl mūsų, Jo tyrąjį charakterį bei tarnaujant kitiems ir stengiantis pasidalyti su kitais Jo…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZUS NETURĖJO DIDESNIŲ PRIVILEGIJŲ NEI MES

Todėl Jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis Kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes (Hbr 2, 17). Dievas Jėzus atėjo į mūsų pasaulį ir tapo Dievu Žmogumi. Kar­tais mes daug mąstome apie tai, iki kokio lygio Jėzus buvo žmo­gus! Ar viskuo Jis buvo panašus į mus?…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVAS, TAPĘS ŽMOGUMI

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos (Jn 1, 14). Samprotaujant apie Jėzų ir apie tai, kuo Jis buvo, itin svarbu atkreipti dėmesį į žodžius, pasakytus apie save paties Kristaus. Tai buvo užrašyta keturiose Evangelijose, o Pranašystės Dvasia juos komentuoja. Kristaus…

Skaityti daugiauLong right arrow

„Psalmės. Vienas Dievas“. (3/10) (Rimantas Marušauskas)

Ar Psalmės kalba apie Dievą trijuose asmenyse? Ar yra ryšys tarp egiptiečių kilpinio kryžiaus Ankho ir „Šv. Petro raktų“? Vienas Dievas tarp žmonių dievų.

Skaityti daugiauLong right arrow

Apie Dievą 4 d. – Šventoji Dvasia (Danielius Oželis)

Straipsnio tęsinys. Pirmoji dalis čia. Antroji dalis čia. Trečioji dalis čia. Apie trečiąją Dievybės Asmenybę – Dievą Šventąją Dvasią – Jėzus yra suteikęs nemažai žinių. Norint pažinti visą Dievybę, įdomu susipažinti ir su Šia kiek…

Long right arrow Skaityti daugiau

Apie Dievą 3 d. – Dievas Sūnus (Danielius Oželis)

Straipsnio tęsinys. Pirmoji straipsnio dalis čia. Antroji straipsnio dalis čia. Žengus šį mažą žingsnelį link Dievo pažinimo, mums lengviau suvokti Dievo Sūnaus vaidmenį. Jau skaitėme, kaip Jonas pristato Jėzų: „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo…

Long right arrow Skaityti daugiau

Apie Dievą 2 d. – Dievas Tėvas (Danielius Oželis)

Antra straipsnio dalis. Pirmoji dalis čia. Turbūt įdomu žinoti, kokį vaidmenį kuris iš Jų trijų atlieka? Ką veikia Dievas Tėvas, Dievo Sūnus Jėzus Kristus ir Dievo Šventoji Dvasia? Ar apskritai įmanoma tą skirtumą pamatyti, jei…

Long right arrow Skaityti daugiau

Apie Dievą 1 d. (Danielius Oželis)

Kas yra Dievas? Iš kur Jis atsirado? Kaip Jis atrodo? Ar apskritai Jis egzistuoja? Ir taip toliau… Šitie klausimai paliečia kiekvieną žmogų. Ką mes žinome apie Dievą iš prigimties? Ką mokslas gali pasakyti apie Dievą?…

Long right arrow Skaityti daugiau

Bendravimas su Kūrėju (Arūnas Čerkesas)

Mes nevisada mokame puikiai bendrauti vieni su kitais, o kaip mes galime bendrauti su Dievu, Kurio nematome? Tai dažnas klausimas netgi tarp žmonių, kurie pasirenka tikėti, kad yra Dievas, Kuris nori bendrauti, drąsinti ir guosti…

Long right arrow Skaityti daugiau

2. Trejybė

Yra vienas Dievas: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, trijų amžinų Asmenų vienybė. Dievas yra nemirtingas, visagalis, visažinis, esantis virš visko ir visur. Jis yra beribis ir žmogiškai nesuvokiamas, tačiau žinomas per savo apsireiškimą. Dievas, kuris yra meilė, yra amžinai vertas visos kūrinijos garbinimo, šlovinimo ir tarnavimo. (Pr 1, 26; Įst 6, 4; Iz 6, 8;…

Skaityti daugiauLong right arrow

3. Dievas Tėvas.

Dievas, amžinasis Tėvas, yra visos kūrinijos Kūrėjas, Šaltinis, Išlaikytojas ir Valdovas. Jis yra teisingas ir šventas, maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir kupinas tvirtos meilės bei ištikimybės. Savybės ir galia, pasireiškiančios Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje, taip pat yra ir Tėve. (Pr 1, 1; Įst 4, 35; Ps 110, 1.4; Jn 3, 16; Jn 14, 9;…

Skaityti daugiauLong right arrow

4. Sūnus. Amžinasis Dievas Sūnus tapo įsikūnijusiu Jėzumi Kristumi

Dievas, amžinasis Sūnus, tapo įsikūnijusiu Jėzumi Kristumi. Per Jį buvo viskas sukurta, atskleistas Dievo charakteris, įgyvendintas žmonijos išgelbėjimas ir teisiamas pasaulis. Amžinai tikrasis Dievas, Jis taip pat tapo tikruoju žmogumi, Jėzumi Kristumi. Jis buvo pradėtas Šventosios Dvasios ir gimė iš mergelės Marijos. Jis gyveno bei patyrė gundymus kaip žmogus, tačiau tobulai atskleidė Dievo teisumą ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

5. Šventoji Dvasia

Dievas, amžinoji Dvasia, kartu su Tėvu ir Sūnumi veikė kūrime, įsikūnijime ir atpirkime. Ji yra toks pat asmuo kaip Tėvas ir Sūnus. Ji įkvėpė Biblijos rašytojus. Ji pripildė Kristaus gyvenimą jėga. Ji kviečia ir įtikina žmones; ir tuos, kurie atsiliepia, Ji atnaujina ir keičia pagal Dievo panašumą. Atsiųsta Tėvo ir Sūnaus visada būti su Jo…

Skaityti daugiauLong right arrow