TIKĖJIMAS, UŽ KURĮ VERTA NUMIRTI

TIKĖJIMAS, UŽ KURĮ VERTA NUMIRTI

Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako Bažnyčioms: „Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties“. (Apreiškimas Jonui 2, 11) Krauju aptaškyti laiko smėlynai liudija apie Naujojo Testamento tikėjimą, už kurį verta numirti. Vienas iš tokių žmonių buvo Filėjas, nužudytas už tikėjimą 306 m. po Kr. Aleksandrijoje. Tačiau prieš mirtį jis paliko gražų savo ti­kėjimo liudijimą, užrašytą šalia…

Skaityti daugiauLong right arrow

PERTEIKTI ŽINIĄ

O Dievas mums parodė Savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. (Laiškas romiečiams 5, 8) Vašingtone, Nacionalinėje meno galerijoje, kabo įdomus paveikslas. Jaudinančioje Antrojo pasaulinio karo scenoje dailininkas pavaizdavo mūšio lauke dvi viena kitos link judančių tankų grupes. Sąjungininkai puola nacistų pajėgas. Iš tankų pabūklų pliūpteli ugnis; susiremia ir pėstininkai. Dėmesį…

Skaityti daugiauLong right arrow

KODĖL NIEKAS NIEKO NEDARO?

O Dievas mums parodė Savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. (Laiškas romiečiams 5, 8) Jaunasis Braunas gyveno prieš 100 metų viename miestelyje netoli Londono su savo turtingais tėvais. Nors būdami agnostikai, jo tėvai nusprendė, kad sūnus turi bent kartą gyvenime nueiti į bažnyčią. Papuošę jį mažu juodu kostiumėliu, parišę kaklaraištį,…

Skaityti daugiauLong right arrow

KRISTUS NUMIRĖ UŽ MŪSŲ NUODĖMES

Pirmiausia aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai (1 Kor 15, 3). Geroji naujiena yra ta, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai. Kai mąstome apie išgelbėjimą, būtina suvokti, kad mūsų protas nepajėgus tai išsamiai suprasti. Šią didžiąją tiesą mes mėginsime išsamiai suprasti per visą…

Skaityti daugiauLong right arrow

NET IKI KRYŽIAUS MIRTIES

Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties (Fil 2, 8). Šiandien dar kartą perskaitėme Filipiečiams 2, 8, kadangi dar nebaigėme tyrinėti šio teksto. Kristaus laikais nukryžiavimu bausdavo romėnai, norėdami su­mažinti nusikalstamumą. Nusikaltėlius nukryžiuodavo visiems mato­moje vietoje. Jie neturėjo apdaro, kad galėtų pridengti nuogumą, kaip tai bando pavaizduoti dailininkai. Iš istorinių šaltinių žinoma, kad…

Skaityti daugiauLong right arrow

MES SKELBIAME NUKRYŽIUOTĄJĮ KRISTŲ

Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties (Fil 2, 8). Ar jums niekada neatrodė, kad tampate abejingi kryžiui? Ar pastebėjote, kad Kristaus mirtis jūsų jau nebejaudina, kadangi esate daug girdėję apie ją ir matėte daug paveikslų, kurie tai atvaizduoja? 1-ojo laiško korintiečiams 1-me skyriuje sakoma: „Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į…

Skaityti daugiauLong right arrow

ATSIDAVĘS TARNYSTEI

Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka Manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas praras gyvybę dėl Manęs, tas ją atras“ (Mt 16, 24–25). Prieš ištardamas šiuos žodžius, Jėzus paklausė savo mokinių, kuo jie Jį laiko. Apaštalas Petras iškart…

Skaityti daugiauLong right arrow