2 DIENA - ASMENINĖS KOVOS LIUDIJIMAS

JUOZAPO PAMOKOS

Jane Marczewski („Nakties paukštis“ – “Nightbirde”) tryško tyliu pasitikėjimu ir ramybe, kai stovėjo scenoje ir pasakojo teisėjams savo istoriją. Ji dainininkė ir dainų autorė, jai buvo 30 metų, o vėžys, su kuriuo ji kovojo keletą metų, metastazavo. Merginai dainuojant savo sukurtą dainą, teisėjai ir publika šluostėsi ašaras. Kai teisėjai išreiškė nuostabą dėl jos pozityvumo, ji tiesiog pastebėjo: „Jūs negalite laukti, kol gyvenimas nebebus sunkus, kad nuspręstumėte būti laimingi.“ Jane savo tinklaraštyje atvirai pasidalijo savo tikėjimu ir kova su vėžiu. „Tomis retomis dienomis, kai jaučiuosi geriau, kartais po pietų prigulu ant kilimėlio, kad galėčiau pasiklausyti Jo. Žinau, kad tai skamba beprotiškai, ir aš tikrai negaliu to paaiškinti, bet Dievas yra čia – net ir dabar. Girdėjau sakant, kad kai kurie žmonės nemato Dievo, nes nežiūri taip žemai, ir tai tiesa. Jei nematai Jo, žiūrėk žemiau. Dievas yra ant vonios grindų.“2

Ar kada pagalvojote, kad prieš pradedant liudyti kitiems apie Dievą, būtų geriau palaukti, kol pasveiksite arba jums pasiseks gyvenime? Mums gali atrodyti, kad prieš dalijantis Evangelija su kitais, turime įgyti visą komplektą, tačiau kelios Biblijos istorijos rodo, kaip efektyvu yra liudyti netgi sunkiausiomis aplinkybėmis kasdieniame gyvenimo chaose ir kovoje.

Juozapas yra puikus pavyzdys.

Būdamas vyriausias mylimiausios tėvo žmonos sūnus, Juozapas buvo išskirtinis ir labiau mylimas už savo brolius. Sukakus 17 metų tėvas jam padovanojo puošnų apdarą su rankovėmis, o jis sapnavo pranašiškus sapnus, kuriuose regėjo, kad turės valdžią broliams ir net tėvui. Jo broliams to buvo per daug. Kai tik jiems atsirado galimybė atkeršyti, jie sučiupo Juozapą, nuvilko juos įžeidusį apdarą ir įmetė brolį į tuščią vandens duobę. Vėliau jie pardavė jį keliaujančiam pro šalį, traukiančiam į Egiptą, pirklių karavanui.

NUO VERGO IKI PATIKIMO TARNAUTOJO

Juozapas išgyveno kelionę į Egiptą, o izmaelitai / midjaniečiai jį pardavė Potifarui, faraono pareigūnui ir sargybos viršininkui. Bet „VIEŠPATS buvo su Juozapu, jam labai sekėsi“ (Pradžios 39, 2). Juozapas buvo priverstas palikti šeimą, bet jis nepaliko savo tikėjimo. Jis neslėpė savo įsitikinimų nuo Potifaro ir, nors Potifaras greičiausiai negarbino Juozapo Dievo, jis pamatė ir suprato, kad Dievas yra su Juozapu ir kad jo namiškiai turi naudos iš Dievo Juozapui išlietų palaiminimų.

Tai paskatino Potifarą paaukštinti Juozapą savo namų prievaizdu ir patikėti jam visa, ką turėjo. Dievas įvertino tokį gerą elgesį su Juozapu: „Nuo to laiko, kai šeimininkas padarė jį prievaizdu savo namų ir viso, ką turėjo, VIEŠPATS laimino egiptiečio namus dėl Juozapo. Iš tikrųjų VIEŠPATIES palaima lydėjo visa, ką jis turėjo ir namie, ir laukuose.“ (5 eilutė)

NUO KALINIO IKI VALDYTOJO

Deja, Juozapo sėkmė buvo trumpalaikė. Potifaro žmona bandė jį suvilioti, tada apkaltino siaubingu nusikaltimu. Nors Juozapas buvo nekaltas, jis buvo įmestas į kalėjimą. Juozapas galėjo pasirinkti kelią pulti į neviltį. Kas jį būtų kaltinęs? Atrodė, nebuvo jokios vilties išeiti į laisvę ar galimybės vėl pamatyti savo šeimą. Tokiomis aplinkybėmis jis galėjo leisti susvyruoti tikėjimui, nuleisti moralės ar bent jau požiūrio į darbą kartelę! Tačiau vietoj to, jis toliau gyveno ištikimai tarnaudamas, kaip buvo įpratęs, ir Dievas jį laimino net kalėjime. „Viešpats buvo su Juozapu, parodė jam ištikimą meilę ir nuteikė kalėjimo viršininką maloniai su juo elgtis… Ką tik jis darė, VIEŠPATS laimino sėkme.“ (21–23 eilutės)

Juozapo bendravimas su vyriausiuoju vynininku ir vyriausiuoju kepėju atskleidžia jo užuojautą ir pagarbą kalėjimo kameros draugams. Elena Vait rašė, kad „būtent tas vaidmuo, kurį jis atliko kalėjime, – jo kasdienio gyvenimo dorumas ir užuojauta patekusiems į bėdą ir sielvartaujantiems – atvėrė jam kelią į būsimą sėkmę ir garbę“.3

Jo elgesys asmeninės tamsos metu tapo liudijimu aplinkiniams ir pavyzdžiu mums šiandien. „Kiekvienas malonus ir užjaučiantis žodis, ištartas liūdinčiajam, kiekvienas veiksmas, palengvinantis engiamųjų dalią, ir kiekviena dovana vargstantiesiems, jei tai daroma nuoširdžiai, suteikia palaimą tam, kuris tuo dalijasi.“4

Praėjo keleri metai, kai Juozapas buvo paleistas iš kalėjimo, ir netgi po to, kai jis tapo Egipto valdytoju, turėjo praeiti dar šiek tiek laiko, kol jis vėl susitiko su savo šeima. Galiausiai leidęs broliams atpažinti jį, Juozapas tarė jiems: „O dabar nesikankinkite, nepriekaištaukite sau, kad čia mane pardavėte. Juk iš tikrųjų Dievas pasiuntė mane pirma jūsų išgelbėti gyvastį.“ (Pradžios 45, 5)

Kai pirmą kartą buvo parduotas į vergiją, Juozapas negalėjo net įsivaizduoti, kad taps Egipto valdytoju arba kad jo vadovavimas ir Dievo duota išmintis užtikrins jo šeimos ir viso Egipto klestėjimą. Jis negalėjo įsivaizduoti, kaip Dievas išnaudos siaubingą padėtį, kurioje jis buvo atsidūręs. Tačiau Juozapas nelaukė, kol taps Potifaro namų prievaizdu arba Egipto valdytoju, kad taptų ištikimas Dievui arba pradėtų šlovinti Jį už savo sėkmę.

Iš tiesų, būtent dėl Juozapo liudijimo Potifaras ir faraonas pažino tikrąjį Juozapo sėkmės Šaltinį. Net atsidūręs beviltiškoje padėtyje jis nepasidavė. Vietoj to, jis išnaudojo visas galimybes gyventi savo tėvų tikėjimu, nešdamas šviesą į pačius tamsiausius Egipto visuomenės kampelius. Būdamas vergas Juozapas galėjo kalbėtis su paprastais Potifaro namų ir galbūt kitų šeimininkų namų valdų nariais. Kalėjime jis susidūrė su įvairios kilmės kaliniais. Tapęs valdytoju jis bendravo su vadovais. Dievas naudojo Juozapą, kad pasiektų visus visuomenės sluoksnius.

Gali būti, kad atsidursite „ant vonios grindų“, kaip Jane, arba „duobėje“, kaip Juozapas. Jums gali kilti klausimas, kaip galėtumėte būti liudininku asmeninės tamsos ir skausmo metu. Tačiau net ir tada, kai atsidūrę beviltiškoje padėtyje, grumdamiesi laikotės tvirtai įsikibę Dievo, jūsų atkaklumas ir tikėjimas gali įkvėpti kitus.

Pastabos:

1 Michael Foust, “AGT’s ‘Nightbirde’ Dies at 31: Her Legacy Is the ‘Strength She Found in Jesus,’” Christian Headlines, Feb. 22, 2022, https://www.christianheadlines.com/contributors/michael-foust/agts-nightbirde-dies-at-31-her-legacy-is-the-strength-she-found-in-jesus.html.

2 Nightbirde, “God Is on the Bathroom Floor,” Mar. 9, 2021, https://www.nightbirde.co/blog/2021/9/27/god-is-on-the-bathroom-floor.

3 Elena G. Vait, Patriarchai ir Pranašai, p. 172

4 Ten pat.

Klausimai apmąstymams:

Kaip galite tapti liudininku tiesiog ten, kur esate dabar?

Prisiminkite tą dieną, kai kažkas jums tapo palaima. Kaip Dievas juos panaudojo, kad jus palaimintų?

Kas gali sutrukdyti jums priimti sprendimą skelbti Dievo malonę savo gyvenimu, kad ir kokios aplinkybės bebūtų?


Papildomi patarimai

Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą už Jo gerumą.
Atgaila: Skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už jų atleidimą.
Dievo mokymas: Paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir sprendimams.
Maldos už bažnyčią: Melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.

Vietinių bendruomenių reikmės: Melskitės už dabartinius bažnyčios narių, šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar giesme.

Siūlomos giesmės bendram giedojimui: