MALDOS SAVAITĖ 2023

2023 m. lapkričio 04–11 d.

Sarah Gane Burton – nepriklausoma mokslininkė ir laisvai samdoma rašytoja
Jūs gausite Jos galybės“


Įvadas

JŪS GAUSITE JOS GALYBĖS

Įsivaizduokite su manimi susirinkusią nedidelę mokinių grupę Jeruzalėje, kurie nekantriai laukia paskutiniųjų Jėzaus žodžių prieš Jo žengimą į dangų. Sugerdami kiekvieną žodį, jie atidžiai klausėsi konkrečių Jėzaus nurodymų, ką daryti gavus Šventosios Dvasios dovaną. Jėzus paaiškino, kad Jo atėjimo tikslas nebuvo žemiškosios karalystės įkūrimas, bet kad jie, kaip Jo sekėjai, turės atlikti ypatingą vaidmenį, ruošiant žmones kitai – dangiškajai – karalystei. Jis pasakė: „Bet kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite Jos galybės ir tapsite Mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių.“ (Apaštalų darbų 1, 8) Šie mokiniai, kuriuos mokė pats Jėzus, buvo pašaukti liudyti Jį ir paruošti žmones priimti išganymo žinią.

Dievas, kaip ir anuomet, moko mus per savo Žodį ir, kaip ir anuomet, kviečia mus šiandien. Jis trokšta tų, kurie mato, kad jiems reikalinga Jo keičianti galia; kurie nusižemina ir ieško Jo maldoje; kurie, sekdami Jėzaus pėdomis, išreiškia orumą ir pagarbą visiems žmonėms; kurie nori pasidalyti kartais nepopuliariu Apreiškimo knygos įspėjimu, skelbiančiu Trijų angelų žinią; kurie nusižemina, kad būtų pripildyti Dievo Dvasios malonės ir laisvės.

Toliau jūs skaitysite istorijas apie Biblijos veikėjus, kurie buvo galingi Kristaus liudytojai įvairiausiose situacijose: Juozapas, kuris liudijo nepaisydamas asmeninių sunkumų; jaunoji tarnaitė, kuri liudijo savo šeimininkui svetimoje žemėje; Danielius, liudijęs galingiems žemės valdovams; ir kiti, kurie dalijosi savo liudijimais.

Mums sakoma: „Kristaus žodžiai prieš pat Jo įžengimą į dangų daug reiškia kiekvienam, kuris priima tokią tiesą, kokia ji yra Jėzuje… Visi Kristaus sekėjai turi būti Jo liudytojai. Kiekvienas, kuris gauna brangų tiesos lobį, turi perduoti jį kitiems.“ (Elena Vait, The Review and Herald, 1892 m. vasario 9 d.)

Ar norėtumėte būti Jėzaus liudytoju? Kviečiu jus skirti kelias akimirkas šios maldos savaitės metu ir paklausti Viešpaties, ko Jis norėtų iš jūsų, kaip jūs, ištikimas liudytojas, galėtumėte pasidalyti Jo meile su kitais.

Maranatha!

Tedas Vilsonas (Ted N. C. Wilson, Septintosios dienos adventistų bažnyčios Generalinės konferencijos prezidentas)

APIE AUTORĘ

Sarah Gane Burton yra nepriklausoma mokslininkė ir laisvai samdoma rašytoja iš Berrien Springso, Mičigano valstijos, JAV, kur gyvena su vyru ir dviem vaikais. Ji mėgsta keliauti, skaityti, rašyti eiles ir praleisti laiką vaikščiojant kartu su šeima. Ji domisi Senojo Testamento istorija ir kultūra, o ypač kasdieniu senovės žmonių gyvenimu ir tuo, kaip tai padeda mums geriau suprasti Biblijos pasakojimus. Ji giliai tyrinėja Biblijos istorijas ir jose esančią galią perteikti biblinius principus per laiką ir kultūrą. Didžiausias jos troškimas – įgyvendinti tuos principus savo gyvenime – „elgtis teisingai, mylėti gailestingumą ir nuolankiai vaikščioti“ su savo Dievu.

Jei nenurodyta kitaip, Rašto eilutės cituojamos iš:

Senasis Testamentas. Iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė  Antanas Rubšys.

Naujasis Testamentas. Iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. Lietuvos Biblijos draugija, Vilnius, 2012.