Tvirtas Dievo žodis chaotiškame pasaulyje (Ted Wilson)

Tvirtas Dievo žodis chaotiškame pasaulyje (Ted Wilson)

Įsivaizduokite beveik 1200 km. besitęsiančias knygų lentynas. Kongreso Biblioteka Jungtinėse Amerikos Valstijose yra didžiausia pasaulyje. Joje beveik 145 milijonai veikalų, įskaitant daugiau nei 33 milijonus knygų. Nors daugelis knygų buvo įtakingos, nei viena jų neprilygsta…

Long right arrow Skaityti daugiau

Pasaulio istorija pranašystėse (Danielius Oželis)

Gyvenimas susideda iš trijų etapų: praeitis, dabartis ir ateitis. Taip pat yra ir su visos žmonijos gyvenimu. Turime praeitį – istoriją, kurios nebepakeisime, dabartį, kuria gyvename ir galime kai ką keisti, ir ateitį, kurios nežinome.…

Long right arrow Skaityti daugiau

Palaikantis žodis (Mark Finley)

Dietrichas Bonhoeferis (Dietrich Bonhoeffer) buvo drąsus vokiečių pastorius, priešinęsis naciams. Gestapas nužudė jį prieš pat Antrojo pasaulinio karo pabaigą. Tačiau prieš savo mirtį pastorius Bonhoeferis turėjo laiko išsiųsti keletą laiškų, nors tuo metu jis kalėjo.…

Long right arrow Skaityti daugiau

Laiko išmėgintas (Mark Finley)

Dievo žodis – šimtmečių išmėgintas ir patikimas. Archeologiniai radiniai ir senovės rankraščiai tik patvirtina, kad Biblija yra patikima.1798 m. Napoleonas vedė 38 000 savo karių į Egiptą. Jis taip pat pasiėmė šimtus menininkų, kalbininkų ir…

Long right arrow Skaityti daugiau

Neįtikėtinas tikslumas (Mark Finley)

Kokie konkretūs įrodymai patvirtina, kad Biblija yra istoriškai patikima? Ar Šv. Rašte užrašyti pavadinimai ir geografiniai vietovardžiai yra tikslūs? Pastarųjų 200 m. atradimai įrodo Dievo Žodžio patikimumą. Archeologija neįrodo, kad Biblija yra Dievo įkvėpta, tačiau…

Long right arrow Skaityti daugiau

Šventasis Raštas III d. – Tikėjimo pagrindas (Danielius Oželis)

Trečioji dalis. Pirmoji dalis čia. Antroji dalis čia. 1. Pagrindo reikšmė. Savo dievišką mokslą Jėzus Savo klausytojams perteikė jiems suprantamais, paprastais pavyzdžiais. Tai vadinama palyginimais. Tokių palyginimų galime rasti kiekviena Jėzaus kalbėta tema. Vieną tokį…

Long right arrow Skaityti daugiau

Šventasis Raštas II d. – Autorystė ir reikšmė (Danielius Oželis)

Tęsinys. Pirma straipsnio dalis. Kaip jau minėjau, Biblijos surašymo laikas apima virš pusantro tūkstančio metų. Pagalvokime, kiek per tą laiką pasikeitė politinių sistemų, kaip keitėsi žmonių mąstysena, kokie skirtingi buvo žmonės, kuriems Dievas patikėjo Savąją…

Long right arrow Skaityti daugiau

Šventasis Raštas I d. (Danielius Oželis)

Daugelis žmonių, ieškodami Dievo, susiduria su klausimu: kur yra tiesa? Pasaulyje yra daugybė religijų. Kiekviena siūlo savąją tiesą. Kurią pasirinkti, kuriai patikėti savo likimą? Kiekviena religija kažkuo žavi, traukia žmogaus dėmesį. O gal nesvarbu, kurią…

Long right arrow Skaityti daugiau

1. Šventasis Raštas

Šventasis Raštas, Senasis ir Naujasis Testamentai, yra užrašytas Dievo Žodis, perduotas per dieviškąjį įkvėpimą. Įkvėpti autoriai kalbėjo ir užrašė, kai jie buvo vedami Šventosios Dvasios. Šiuo Žodžiu Dievas perdavė žmonijai žinią būtiną išgelbėjimui. Šventasis Raštas yra aukščiausias, patikimas ir neklystantis Jo valios apreiškimas. Jis yra charakterio etalonas, patyrimo matas, galutinis mokymų apreiškimas ir patikimas Dievo…

Skaityti daugiauLong right arrow