ŠVENTIEJI NEPRETENDUOJA Į TOBULUMĄ

ŠVENTIEJI NEPRETENDUOJA Į TOBULUMĄ

Tai tikras žodis ir vertas visiško pritarimo, jog Kristus Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš (1 Tim 1, 15). Tobulumas pagal Dievo planą yra reikalingas tam, kad garbin­tume ir šlovintume Dievą. Paklusdami Dievui, tuo pačiu išreiškiame Jam dėkingumą už Jo kančias (Paslėpti lobiai, 69 p.). Paklūstantys Dievui ir Jo malonės jėga…

Skaityti daugiauLong right arrow

APIE TOBULUMĄ

Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų Dangiškasis Tėvas yra tobulas (Mt 5, 48). Yra didelis skirtumas tarp tobulumo ir perfekcionizmo, t. y. mokslo, teigiančio, kad moralinis, religinis ir politinis tobulumas yra įmanomas. Perfekcionistas yra visiškai paskendęs mintyse apie to­bulumą. Apie nieką kita jis galvoti negali. Savo ir kitų dėmesį jis nukreipia į tobulumą, teigia galįs…

Skaityti daugiauLong right arrow

PAŠVENTINIMAS PER IŠTEISINIMĄ

„[…] Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem. Katras labiau jį mylės?“ Simonas atsakė: „Manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota.“ Jėzus tarė: „Teisingai nusprendei“ (Luko 7, 42–43). Koks gi yra Biblijos tyrinėjimo ir kasdieninio bendravimo su Die­vu tikslas? Tai būtina, norint pažinti didžiąją Dievo malonę, Jo atlei­dimą, Jo meilę ir atpirkimą, kuris buvo atliktas…

Skaityti daugiauLong right arrow

Bus didelių ženklų

Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. (Evangelija pagal Luką 21,11) Pirmą kartą dėl naujos ligos sunerimo visos valstybės, nes paplitęs virusas nepripažino geografinių sienų ir ribų. Jis net nežinojo, kad egzistuoja susitarimai tarp valstybių, kad galioja tūkstančiai įstatymų bei potvarkių, kurių reikia paisyti. Jis…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVO GARBINIMAS

Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje (Mt 5, 16). Žmogus, kuris pasišventė Dievui, turi galimybę priimti Kristaus teisumą. Kristaus teisumas turi du aspektus: teisumą dėl mūsų, teisumą mumyse. Kai kurie priima Kristaus teisumą skirtą tarnauti jiems, tačiau nepriima Kristaus teisumo į savo vidų.…

Skaityti daugiauLong right arrow

VIEŠPATIE, GELBĖK!

Jis jiems tarė: „Ko jūs tokie bailūs, mažatikiai?“ Paskui atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą, ir pasidarė visiškai ramu (Mt 8, 26). Kristaus mokymų esmė – tai paklusnumo Dievui būtinybė. Ne­atsidavęs Dievui žmogus nesupras, kaip paklusnumas ir pergalė gali būti pasiekti savaime. Ko gero tai ir paaiškina, kodėl mums taip sunku suprasti ar paklusnumas yra natūralus…

Skaityti daugiauLong right arrow

Patarimai dėl COVID-19, sveikatos ir misijos

2020 m. Kovo 12 d. | St. Albans, JK [tedNEWS] Per pastarąsias 6 savaites koronavirusas arba COVID-19 pasklido iš Kinijos visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė ją pandemija. Mes, kaip krikščionys, esame atsakingi už…

Long right arrow Skaityti daugiau

NESIVARGINKITE DĖL VAISIŲ

Jei Mane mylite, – jūs laikysitės Mano įsakymų (Jn 14, 15). Daugelis be reikalo eikvoja marias laiko ir jėgų, mėgindami būti paklusnūs Dievui, nors Jėzus yra pasakęs: „Jei Mane mylite […].“ Tikrasis paklusnumas, augimas ir pergalė krikščioniškame gyveni­me yra natūralūs ir pasireiškia savaime. Beveik visi sutinka, kad nuteisinimas yra šaknis, o pašventinimas – vaisius. Jei…

Skaityti daugiauLong right arrow

DOVANA NEUŽTARNAUJAMA

Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl Manęs, tas ją atras (Mt 16, 25). Šiais žodžiais Jėzus kalba apie tai, kad neįmanoma tuo pat metu dovaną užsitarnauti ir ją priimti. Šis klausimas pastaruoju metu yra vienas iš svarbiausių krikščionybės klausimų. Ar įmanoma užsitarnauti Dievo malonę, kai kalbama apie nuteisinimą…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIDYSIS MŪSŲ GYNĖJAS

Jėzus atsakė: „Mano Karalystė ne iš šio pasaulio. Jei Mano Karalystė būtų iš šio pasaulio, Mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet Mano Karalystė ne iš čia“ (Jn 18, 36). Kaip vyksta pašventinimas? Pašventinimas vyksta tik per tikė­jimą. Evangelijoje pagal Joną (15, 5) yra tokie Jėzaus žodžiai: „nuo Manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko…

Skaityti daugiauLong right arrow