SABATA NURODO Į KRISTŲ

SABATA NURODO Į KRISTŲ

Ir pridūrė: „Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui; taigi Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats.“ (Mk 2, 27–28) Metų ilgumas nustatomas pagal dangaus šviesulių judėjimą. Laikas, per kurį Žemė apsisuka aplink Saulę, yra 365 dienos 5 valandos 48 minutės ir 46 sekundės. Šis laikas pastovus. Mėne­sio ilgumas nustatomas pagal Mėnulio apsisukimą aplink Žemę. Diena trunka…

Read MoreLong right arrow

Psalmės. Dievo Įstatymas (6/10)

Aprašymas: Dievas per Mozę perdavė Savo Įstatymą, kai išvedė iš Egipto Savo tautą. Kai Mozė ,savo metų pabaigoje, po 40 metų, kai Dievas pirmą sykį buvo paskelbęs Savo Įstatymo žodžius, ar pasikeitė Dievo Įstatymo akcentai, lyginant su pirmuoju Įstatymo paskelbimu? Gal šie akcentai ir mums aktualūs?

Read MoreLong right arrow

Viena iš septynių (video)

Trumpai ir aiškiai apie Septintąją Dieną. Filmukas anglų kalboje, tačiau tikrai verta pažiūrėti.

Read MoreLong right arrow

20. Sabata

Maloningas Kūrėjas po šešių kūrybos dienų ilsėjosi septintąją dieną ir įsteigė sabatą visiems žmonėms kaip sukūrimo paminklą. Nesikeičiančio Dievo Įstatymo ketvirtasis įsakymas reikalauja, kad septintoji diena, sabata, būtų švenčiama kaip poilsio, garbinimo ir tarnavimo diena, kaip tai savo gyvenimu ir mokymu parodė Jėzus, sabatos Viešpats. Sabata tai diena, skirta džiaugsmingam bendravimui su Dievu ir vienas…

Read MoreLong right arrow