IŠGELBĖJIMAS YRA DOVANA

IŠGELBĖJIMAS YRA DOVANA

Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime (Lk 14, 13–14). Pasakojimas apie fariziejų ir muitininką mums primena, kad išgelbė­jimas yra dovana. Nei pasninkais, nei dešimtinėmis, nei gerais dar­bais, kuriuos mes darome vildamiesi tapti teisiais, išgelbėjimo užsitarnauti negalima. Išgelbėjimas –…

Skaityti daugiauLong right arrow

„Kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią“

„Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir pakaitomis budėdami sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: ‘Nebijokite! Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį,…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVAS NUTEISINA MUITININKUS

Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą (Lk 18, 9). „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs sau vienas taip meldėsi: ‘Dė­koju Tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba va kaip šis muitininkas. Aš pasninkauju…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠVENTOJI DVASIA – MŪSŲ KELRODIS

Ji pašlovins Mane, nes ims iš to, kas Mano, ir jums tai paskelbs (Jn 16, 14). Šventosios Dvasios tikslas atvesti mus pas Jėzų ir pašlovinti Jį. Todėl, jei visas mūsų dėmesys yra nukreiptas į Dvasią, ir Jos pasireiškimai mus domina labiau negu Jėzus, Šventoji Dvasia nu­liūsta, nes Ji liudija apie Kristų. Jei žmogus daug kalba…

Skaityti daugiauLong right arrow

GUODŽIAMI ŠVENTOSIOS DVASIOS

O ir Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais (Rom 8, 26). Šventoji Dvasia meldžiasi už mus. Trečiasis Dievybės Asmuo tarpininkauja dėl mūsų. Dvasia mus užtaria. Ji yra mūsų Draugė. Jėzus taip pat yra mūsų Tarpininkas. Laiške hebrajams sakoma: „Todėl Jis per amžius…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠVENTOSIOS DVASIOS NEKINTAMUMAS

Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai (Ef 4, 30). Ar jūs kada nors susimąstėte, kad Šventąją Dvasią galima lengvai nuliūdinti? Iš pirmo žvilgsnio, pateiktas Biblijos tekstas pa­daro būtent tokį įspūdį. Tačiau tai netiesa. Nuliūdinti Šventąją Dvasią yra sunku. Aš netikiu, kad Šventoji Dvasia kada nors liaujasi mėgi­nusi gelbėti žmones. Aš netikiu,…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠVENTOJI DVASIA YRA MŪSŲ DRAUGĖ

Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, ­Tiesos Dvasia, kuri išeina iš Tėvo, – Jis toliau liudys apie Mane (Jn 15, 26). Kai apie Šventąją Dvasią kalbame kaip apie Asmenį, mes neturime omenyje, kad Ji turi fizinį kūną. Mes kalbame apie žinojimą, jausmus, emocijas ir valią, t.y., apie tai, kas nulemia mūsų pasi­rinkimo laisvę.…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠVENTOJI DVASIA PANAUDOJA MUS

Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai (Rom 8, 14). Kaip jums atrodo, kas yra svarbiau: gauti daugiau Šventosios Dvasios jėgos ar leisti Dvasiai labiau mus panaudoti? Pagoniškųjų religijų tikslas yra gauti antgamtinės jėgos. Turėdami tokią jėgą bur­tininkai ar žyniai užvaldo visus kitus savo kaimo gyventojus. Tačiau Dievas šitaip neveikia. Didžiausia Dievo jėga žmoguje pasireiškia…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠVENTOJI DVASIA YRA ASMENYBĖ

Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad Aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs Aš Jį jums atsiųsiu (Jn 16, 7). Manau, kad jūs kada nors jautėtės tarsi būtumėte ne žmogus, o kažkokia keista būtybė. Man ne kartą teko girdėti sakant: „Jau­čiuosi tarsi būčiau kažkokia nekonkreti būtybė.“ Kaip dažnai būtent…

Skaityti daugiauLong right arrow