Ruošimasis artėjančiai krizei

Ruošimasis artėjančiai krizei

Elena Vait „Liudijimuose bažnyčioms“ parašė apie artėjančią paskutinių laikų krizę. Ji atkreipė dėmesį, jog krizės metu tikintys Dievu žmonės patirs išmėginimus ir gundymus. „Didelė krizė laukia mūsų. Kad atlaikyti jos išmėginimus ir gundymus, bei atlikti savo pareigas reikės atkaklaus tikėjimo. Tačiau mes galime triumfuoti; nė vienas budintis, besimeldžiantis, tikintis asmuo nebus priešo sugautas. Išmėginimų laikotarpyje…

Skaityti daugiauLong right arrow

Dėmesys į laiko ženklus

Kartą teko matyti vieną reklamą, kurioje parašyta pasaulio pabaigos data. Joje buvo teigiama, kad iki pasaulio pabaigos liko 21 diena. Įsivaizduokite einate į parduotuvę ir skaičiuojate: liko 20 dienų, 19, 18… Pirkite prekes ir mėgaukitės. Ką apie pasaulio pabaigą mąsto gatvėje sutikti žmonės? Internetas pilnas „rimtų“ įspėjimų. Po kelių mėnesių pasaulį užgrius didelės negandos. Pasaulio…

Skaityti daugiauLong right arrow

Lietuvos evangelinių krikščionių bažnyčių kreipimasis

2021-03-16 Vilnius Dėl numatomos ratifikuoti Europos Tarybos Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo Pareikšdami evangelikų solidarumą su kitų tradicijų krikščionimis, viešai raštu išreiškusiais abejones dėl Stambulo konvencijos neutralumo žodžio ir sąžinės laisvei, krikščioniško tikėjimo vertybėmis pagrįstų įsitikinimų apsaugai, kurių bendra pozicija yra pateikta „Lietuvos vyskupų konferencijos“ svetainėje (https://lvk.lcn.lt)…

Skaityti daugiauLong right arrow

10 dienų maldos skaitiniai 2021 m. sausio 6–16 d. d. Įžanginis žodis

„Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje.“ (Luko 21, 36) Mūsų Viešpats Jėzus kreipėsi į savo mokinius ir atskleidė, kokie įvykiai turi įvykti prieš Jam ateinant į šią žemę. Kiekvienas iš mokinių buvo susidomėjęs ateitimi, nes viltis, jog Kristus įkurs Dievo karalystę, buvo labai stipri.…

Skaityti daugiauLong right arrow

Kalėdinė eglutė

Tikintieji klausia, kokia yra oficiali bažnyčios pozicija dėl Kalėdų eglės naudojimo. Šis klausimas užduodamas, norint gauti atsakymą, kuris įneštų aiškumo dėl tikinčiojo galimybės rinktis sezoninių švenčių metu naudoti pasaulyje pripažintus švenčių atributus. Šiuo atveju ar dera namuose arba maldos vietoje statyti ir puošti eglutes. Tie, kurie puošia eglutę, nori gauti atsakymą, kuris patvirtintų jų elgesio…

Skaityti daugiauLong right arrow

Įvykiai susieti su Jėzaus gimimu evangelisto Mato akimis

„Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė.“ (Evangelija pagal Matą 2,1-4)              Kokį klausimą uždavė išminčiai atėję iš Rytų? Matas, aprašydamas…

Skaityti daugiauLong right arrow

Bus didelių ženklų

Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. (Evangelija pagal Luką 21,11) Pirmą kartą dėl naujos ligos sunerimo visos valstybės, nes paplitęs virusas nepripažino geografinių sienų ir ribų. Jis net nežinojo, kad egzistuoja susitarimai tarp valstybių, kad galioja tūkstančiai įstatymų bei potvarkių, kurių reikia paisyti. Jis…

Skaityti daugiauLong right arrow

„Kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią“

„Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir pakaitomis budėdami sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: ‘Nebijokite! Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį,…

Skaityti daugiauLong right arrow

Krikštas Jėzaus vardan

„Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Evangelija pagal Matą 28, 18 –…

Skaityti daugiauLong right arrow

Kas yra nuteisinimas per tikėjimą

  Mes pripažįstame, jog esame netobuli, klystantys ir riboti žmonės. Mūsų pažinimas yra dalinis, todėl negalime sakyti, jog užtenka išpažinti tas Šventojo Rašto tiesas, kurias surado reformatoriai ir tokiu būdu apriboti save vykdant Dievo valią. Viklifas, Liuteris, Tyndalis, Kalvinas, Knoksas, Veslis ir kiti Dievą mylėję asmenys siekė geriau pažinti Dievą ir suvokti Jo valią. Jie…

Skaityti daugiauLong right arrow

Reformacija 1517 – 2017 m.

Pripažindamas Reformacijos įtaką ir svarbą Lietuvos valstybingumui, kultūrai ir kalbai, Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2017 metus Reformacijos metais (nutarimo Nr. XII-2349). Šia proga pastorius Valius Eičinas kviečia visus prisiminti Reformacijos kelią.

Skaityti daugiauLong right arrow
Valius Eičinas

Valius Eičinas

Valius Eičinas Septintosios dienos adventistų Bažnyčios Lietuvoje Vyskupas – Prezidentas. Valius pamokslai bei straipsniai čia. +370 656 [email protected]

Long right arrow Skaityti daugiau