AUGIMAS PASIŠVENTIME

AUGIMAS PASIŠVENTIME

Todėl aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu (2 Pt 3, 18). Pirmasis Šventosios Dvasios tarnystės etapas šiame pasaulyje yra įtikinimas nusidėjėlio dėl jo nuodėmės, antrasis – nusidėjėlio atvertimas, trečiasis – krikščionies apvalymas ir ketvirtasis – jėgų suteikimas tarnavimui. Dvasios atliekamo apvalymo metu krikščionies gyvenime vystosi ir reiškiasi Dvasios vaisiai. Dvasios dovanos…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠ ESMĖS ŽMONĖS YRA RELIGINGI

Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš Dvasios, yra dvasia (Jn 3, 6). Nuo pat gimimo šiame nuodėmingame pasaulyje mes nesugebame atrasti džiaugsmo šventume ar bendravime su Dievu. Tai kiekvieno žmogaus, turinčio nuodėmingą prigimtį, problema. Tačiau tuo pat metu žmonės iš esmės yra labai religingi. Mes atkakliai ką nors garbiname ir dažnai…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIDŽIAUSIOJI KOVA

Mes žinome, jog mūsų senasis „aš“ yra nukryžiuotas kartu su Juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad daugiau nebevergau­tume nuodėmei (Rom 6, 6). Klausimai apie pasišventimo krizę, apsivalymą bei prisipildymą Šven­tąja Dvasia žmonėse sukelia įvairiausius samprotavimus bei nuo­mones. Daugelis mėgina teigti, jog pasišventimas ir atsivertimas įvyksta vienu ir tuo pačiu metu. Ir nors Dievo…

Skaityti daugiauLong right arrow

PASIRUOŠIMAS KRIKŠTUI

Tad ko lauki? Kelkis, priimk krikštą ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis Jo (Jėzaus) vardo (Apd 22, 16). Prieš priimant krikštą būtina įvykdyti tris svarbias sąlygas. Pirmiausia žmogus turi teisingai suprasti tiesą: „Tad eikite ir pa­darykite Mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28, 19). Atkreipkite dėmesį į nuoseklumą…

Skaityti daugiauLong right arrow

KASDIENĄ MIRTI PAČIAM SAU

Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada savęs, teneša savo kryžių ir teseka Manimi“ (Lk 9, 23). Jėzus sakė: „Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada… – Ko? ­„Savęs.“ Kartais mes suprantame tuos žodžius neteisingai ir manome, kad reikia atsisakyti kokio nors negero įpročio, nustoti ką nors nederamo darius, ar apsieiti be…

Skaityti daugiauLong right arrow

SUNKU, BET TUO PAT METU IR LENGVA

Imkite ant savo pečių Mano jungą ir mokykitės iš Manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą (Mt 11, 29). Dar viena priežastis, dėl kurios sunku būti išgelbėtam, yra ta, kad būtina kasdien patirti atsivertimą. Tai ir yra kryžius žmogaus širdžiai. Su tuo kovojo netgi apaštalas Paulius ir sakė, kad…

Skaityti daugiauLong right arrow