LIUDIJIMAS SUNKIU METU

LIUDIJIMAS SUNKIU METU

Pirmiausia žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl Mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, ve­džios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. (Evangelija pagal Luką 21, 12–13) Dievas dažnai išnaudoja mūsų sunkiausias situacijas, kad pasiektų geriausių rezultatų. Jos dažnai paliudija apie mūsų tikėjimą. Taip buvo ir praėjusiais šimtmečiais.…

Skaityti daugiauLong right arrow

GEROSE RANKOSE

Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje. (Laiškas efeziečiams 1, 3) Viljamas P. Vilsonas (William P. Wilson), atsistatydinęs nusipelnęs Duko universiteto psichiatrijos profesorius, yra visame pasaulyje žinomas šios srities specialistas. Jo straipsniai apie psichoterapiją buvo publikuojami svarbiausiuose klinikiniuose žurnaluose. Jo veikalus įdėmiai studijavo daugelis medikų bendruomenės specialistų.…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠVENTASIS RAŠTAS APREIŠKIA JĖZŲ

Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija apie Mane. (Evangelija pagal Joną 5, 39) Kiekviena knyga turi pagrindinę temą. Pagrindinė Biblijos tema – Jėzus Kristus. Tai istorija apie tobulą Dievo sukurtą pasaulį, maišto nuodėmę, nepaklusnumo pasekmes bei mylinčio Dievo pastangas žūtbūt išgelbėti Savo prarastus vaikus. Biblija – tai pasakojimas…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIESA, VERTA VISKO

Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa. (Evangelija pagal Joną 17, 17) XV amžiaus pradžioje gabus jaunas Prahos universiteto dėstytojas surado anglų reformatoriaus Džono Viklifo (John Wycliffe) raštus. Įsigilinęs į Šventąjį Raštą, Janas Husas asmeniškai įsitikino, kad Bohemijos bažnyčiai žūtbūt reikalinga reformacija. Praėjus keleriems metams po įšventinimo į kunigus, jis buvo paskirtas Betliejaus koplyčios Prahoje…

Skaityti daugiauLong right arrow

PALAIKANTIS ŽODIS

Branginu širdyje Tavo žodį, kad Tau nenusidėčiau. (Psalmynas 119, 11) Ditrichas Bonheferis (Dietrich Bonhoeffer) buvo drąsus vokiečių pastorius, pasipriešinęs nacių režimui. Gestapas jį nužudė prieš pat Antrojo pasaulinio karo pabaigą. Tačiau prieš mirtį pastorius Bonheferis dar spėjo išsiųsti iš kalėjimo keletą laiškų. Parašyti prieš pat jo egzekuciją, šie dokumentai leidžia pažvelgti į dvidešimtojo amžiaus kankinio…

Skaityti daugiauLong right arrow

STULBINANTIS TIKSLUMAS

VIEŠPATIES žodžiai tyri lyg sidabras, grynintas lydykloje, septynis kartus valytas. Tu, VIEŠPATIE, mus ginsi, saugosi mus nuo šios kartos per amžius. (Psalmynas 12, 7–8) Kokių konkrečių įrodymų mes turime, kad Biblija yra istoriškai tiksli? Ar esama patikimos informacijos apie Šventajame Rašte minimus vardus, vietas ir geografines vietoves? Pastarųjų 200 metų atradimai demonstruoja Dievo Žodžio pagrįstumą.…

Skaityti daugiauLong right arrow

GYVASIS ŽODIS

Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis. (Laiškas hebrajams 4,12) Helena Keller užaugo pasaulyje, apribotame aklumo ir kurtumo. Ji tapo kone nesuvaldomas, didžiausių aistrų gainiojamas „laukinis vaikas“. Vieną dieną, Helenai žaidžiant su nauja…

Skaityti daugiauLong right arrow

BRANGŪS PAŽADAI

Drauge Jis mums padovanojo ir brangius bei didžiulius pažadus, kad per juos taptumėte dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugedimo, kurį skleidžia pasaulyje geiduliai. (Petro antras laiškas 1, 4) Milijonai žmonių visame pasaulyje liudija apie tai, kaip pasikeitė jų gyvenimas studijuojant Bibliją. Biblijos žavesys universalus. Ji kalba visų etninių grupių, kultūrų bei laikų pranašiausiems vyrams bei…

Skaityti daugiauLong right arrow

ANT TVIRTO PAMATO

Kas klauso šitų Mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. (Evangelija pagal Matą 7, 24–25) 1976 metų liepos 28 dieną Tangshano vietovėje, Kinijoje, pagal aukų skaičių didžiausias dvidešimtojo amžiaus žemės…

Skaityti daugiauLong right arrow