PASIRINKIMAS GERAS, BET ĮGYVENDlNIMAS NETEISINGAS

PASIRINKIMAS GERAS, BET ĮGYVENDlNIMAS NETEISINGAS

Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu (Rom 7, 19). Tarkim, kad aš nusprendžiau tapti garsiu dainininku. Aš išsinuomojau koncertų salę ir visuose laikraščiuose paskelbiau: „Ateikite į koncertą.“ Mano noras geras: aš noriu dainuoti kaip garsus dainininkas. Mano tiksle nebuvo nieko peiktina. Koncertas prasidėjo, susirinko daug žmonių, pianistas groja įžanginę dalį ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

VISKAS, KĄ MES GALIME PADARYTI

Nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti (Fil 2, 13). Klausimas, koks žmogaus valios vaidmuo po jo atsivertimo, tarp krikščionių seniai kelia nesutarimus. Šis klausimas sukėlė daug ginčų, debatų, tačiau dažniausiai būdavo akcentuojama valios reikšmė iki atsivertimo, t. y. buvo kalbama apie tai, ar žmo­gus laisvai gali pasirinkti išganymą ar ne.…

Skaityti daugiauLong right arrow

MŪSŲ VALIOS PANAUDOJIMAS

Aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Mat gero trokšti sugebu, o padaryti – ne (Rom 7, 18). Klausimas apie žmogaus valią, apie tai, kaip jo valia arba jo valios jėga veikia krikščioniškąjį gyvenimą, yra itin svarbus. Apie tai apaštalas Paulius rašo Laiške romiečiams 7, 14–21 ir Filipiečiams 2, 12–13. Septintame laiško…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠGANYMAS IR MŪSŲ VALIA

Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo pasigailinčiojo Dievo (Rom 9, 16) Norint suprasti krikščioniškojo gyvenimo principus itin svar­bu suvokti, kokį vaidmenį atlieka žmogaus valia jo šventėjimo procese. Mes dažnai įspėjami, kad nuolat būsime pavojuje, kol teisingai nesuprasime valios vaidmens krikščioniškajame gyve­nime. Jei teisingai tai suprastume, tai mūsų gyvenimas…

Skaityti daugiauLong right arrow

RINKITĖS TAI, KĄ RENKASI DIEVAS

Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą (Mt 5, 29). Apie mūsų paklusnumą Dievui Jėzus yra pasakęs labai įdomiai: „Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin […] Ir jeigu tavo dešinioji ranka…

Skaityti daugiauLong right arrow